De Borderliner

De Borderliner

De Narcist

De Narcist

De Psychopaat

De Psychopaat

To Be

 

Ik was niet tevreden over mijn  voorgaande website en heb besloten deze aan te passen en in een ander jasje te steken. De informatie die hier inmiddels opstaat wordt hier en daar wat aangepast en nieuwe informatie toegevoegd. Dit vergt uiteraard tijd. Ik hoop dat u hier niet al te veel hinder van zult ondervinden, mocht dat zo zijn dan mijn excuus voor het te ondervinden ongemak.

 

ChooseWise

In your own strenght

Welkom op mijn site. Bij deze wens ik je veel kijk en leesplezier. In mijn blog vindt je de meest recente berichten en video’s die zeker de moeite waard zijn om te lezen en te bekijken.

Inleiding

Er zijn maar weinig personen die een combinatie hebben gemaakt tussen de problematiek en de echtscheidingsstrijd die in een gros aantal rechtszaken gaande is. Wat als er sprake is van daadwerkelijke kindermishandeling of seksueel misbruik. Of wat als er daadwerkelijk sprake is van een psychische stoornis bij één ofwel bij beide ouders, of in sommige situaties een combinatie van psychische stoornissen, comorbiditeit.  Hiervoor verwijs ik naar de pagina  Ouderverstoting anders bekeken. Maar wat ook mogelijk is, is dat er een valse aangifte gedaan wordt. Aangifte van mishandeling en/of seksueel misbruik dit om de andere ouder dwars te zitten of te kwetsen. Dat vind ik persoonlijk een kwalijke zaak en gaat ten koste van de ouders die daadwerkelijk in zo’n situatie verkeren. 

Ook een combinatie van diverse persoonlijkheidsstoornissen is mogelijk. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een persoonlijkheidsstoornis Narcisme in combinatie met Borderline, ook wel comorbiditeit genoemd .

Kinderen vallen  tussen wal en schip. Je krijgt dan snel te horen dat kinderen in een  “loyaliteitsconflict” zitten of komen te zitten. Hulpverlenende instanties of hulpverleners die denken het wel op te kunnen lossen. Wat als een van de ouders telkens maar op “nul” moet beginnen en de andere ouder daardoor “door kan blijven gaan”. Heb je de term loyaliteitsconflict gehad dan komt de volgende term alweer om de hoek kijken: “PAS” wat een afkorting is van “Parental Alienation Syndrome” oftewel ouderverstotingssyndroom ook wel oudervervreemding genoemd. Voordat je het weet heb je te maken met instanties zoals de “kinderbescherming” en “Jeugdbescherming”, en instanties die valselijke rapportages durven op te maken, wat daar dan ook de redenen van mogen zijn. In plaats van daadwerkelijk te helpen maken zij het nog erger dan dat het al is en dan zou je je als hulpverlener toch dienen te  schamen. Dit is onwenselijk gedrag van een instantie van wie je zou mogen verwachten dat zij er juist voor jou en de kinderen behoren te zijn. Ik wil hier ook een kanttekening bij zetten. Er zijn namelijk ook een aantal hulpverleners die het wel goed met jou en de kinderen voorhebben. Een hulpverlener die voor de belangen van de kinderen opkomt is bijvoorbeeld een bijzondere curator en deze kan via de rechtbank aan de kinderen toegewezen worden, mits een van de ouders daarom verzoekt in een rechtszitting, in het algemeen een bodemprocedure.

Waarheidsbevinding” daar wordt niet aangedaan. Iets wat te pas en te onpas wordt geroepen. Ook dit is heel jammer want hier kun je heel veel winst mee behalen in een complexe echtscheidingsstrijd. Naast  waarheidsbevinding staat voor mij de wil om te luisteren, maar dan ook daadwerkelijk luisteren.

Een bijzonder curator is er enkel en alleen voor de kinderen en die komt op voor de belangen van de kinderen. Een mediator tracht namelijk alleen de ouders bij elkaar te brengen en tot gezamenlijke afspraken te komen en niet in alle situaties is dit een uitkomst. Een mediator doet ook niet aan waarheidsbevinding.  Een Justitiële assistente welke werkzaam is op de rechtbank zou naar mijn mening hier uitkomst in kunnen bieden. Een Justitiële assistente dient spijkers met koppen te slaan en aan waarheidsbevinding te doen. De ouder die de boel bedonderd wordt op deze wijze achterhaalt en ontmaskerd en zou hiervan de consequenties mogen dragen. Helaas werkt men hier in Nederland niet met een Justitiële assistente.

Feeling Safe

Feeling Safe is mijn website welke  speciaal gericht is op kinderen:

 • Kinderen van ouders die gescheiden zijn;
 • Gaan scheiden;
 • Uit elkaar zijn of;
 • Uit elkaar gaan.

Een echtscheiding heeft namelijk een grote impact op de gevoelens van een kind. Ook voor hen is het moeilijk en sommige dingen/issues begrijpen zij totaal niet. En toch aan de andere kant begrijpen zij sommige dingen ook maar al te goed. Kinderen zijn niet blind ook al proberen ouders sommige ruzies te verbloemen. Het niet juist uiten van gevoelens kan vervelende consequenties hebben en dit kan zich uiten in verkeerd gedrag. Sommige kinderen worden boos en vertonen agressief gedrag. Wat gaat er dan toch in hemelsnaam  in die kinderhoofdjes om???

Wordt er nog aan het kind gedacht, of worden zij ingezet. Kinderen zijn de bron van ons bestaan en worden puur geboren. Laat kinderen niet de dupe worden van de vechtscheidingen van de ouders. Kinderen worden vaak vergeten en krijgen schuldgevoelens of een minderwaardigheidscomplex. Maar denk ook eens aan een kinderdepressie. In een vechtscheiding moet je hier niet vreemd van opkijken wanneer dit gebeurd. Zeker wanneer deze aan blijft houden. Dat willen wij toch niet. Kinderen zouden onbezorgd op moeten groeien. Zeker in situaties waar dat nog mogelijk is. In situaties waar er geen sprake is van een psychische stoornis, mishandeling of seksueel misbruik. Kinderen kunnen bij mij vrij en ongedwongen hun verhaal doen, wat willen zij en kan dat ook?? Hoe gaan wij dat doen?? Want wij willen toch niet ook hun toekomst vernielen of zorgen dat zij niet meer onbevangen op kunnen groeien of daar last van krijgen op weg naar hun volwassenheid!! 

Feelingsafe is er ook voor kinderen met:

 • Faalangst;
 • Die pesten of gepest worden;
 • Autisme;
 • Kinderdepressie;
 • Problematiek op en met school.

Hoe kunnen wij dat aanpakken en voor de kinderen makkelijk maken om zich te uiten. Daar zijn een aantal mogelijkheden voor:

 • Het boek Stad van Axen.
 • Sociale weerbaarheidstraining.
 • Met tekeningen en plaatjes, welke tevens geanalyseerd kunnen worden.
 • Een doeboekje En Ikke of een smoeltjesboek voor kinderen in de leeftijd van 8-12 jaar.  Dit zijn dagboekjes waarin je van alles kunt schrijven en bij kunt houden.   
 • Voor kinderen die ouder dan 12 jaar zijn kun je een echt dagboek gebruiken al dan niet met een slotje. Voor hen zijn ook eventueel andere boekjes in de handel.

Bekijk hiervoor mijn website Feeling Safe, door op de link te klikken.

Kort samengevat zoals het rechtssysteem in mijn ogen zou dienen te werken bij een complexe echtscheidingsstrijd:

 • Bij akkoord van de ouders is een uitspraak van de rechtbank voldoende;
 • Bij geen akkoord wordt een gesprek aangegaan met een mediator, bij akkoord, wordt uitspraak door de rechtbank, waarin dit akkoord is vastgelegd, bekrachtigd;
 • Komen de belangen van de kinderen in het gedrang dan wordt een bijzondere curator ingeschakeld, rechtbank neemt in het algemeen de adviezen van de bijzondere curator over.
 • Frustreert een van de ouders bewust het contact tussen het kind en de andere ouder, zonder dat sprake is van een psychische stoornis, drank- alcoholmisbruik, mishandeling of een zedendelict dan zou een gepaste maatregel door de rechtbank ten opzichte van de ouder die het contact bewust frustreert opgelegd moeten worden. Het is in mijn ogen daarom belangrijk om een kindercoach aan te stellen. Er wordt geluisterd naar het kind en de ouders worden aangesproken op hun gedragingen.
 • Zijn er andere factoren die een rol spelen dan zou na mijn mening een justitiële assistente welke in dienst is van de rechtbank uitkomst kunnen bieden. Deze doet aan waarheidsbevinding. De rapportage en de adviezen welke door de justitiële assistente worden opgemaakt wordt aan de rechtbank overhandigd waarna deze uitspraak kan doen. Echter werkt men bij de rechtbank hier in Nederland helaas niet mee. Helaas wordt er tot op de dag van vandaag nauwelijks aan waarheidsbevinding gedaan.
 • Mocht een vermoeden aanwezig zijn van een persoonlijkheidsstoornis zou een onderzoek door de rechter bevolen kunnen worden. Een persoonlijkheidsstoornis “kan” namelijk de ontwikkeling van de kinderen in gevaar brengen met alle schadelijke gevolgen voor de kinderen van dien.

To Be

Wijs kiezen en besluiten nemen doe je vanuit jezelf, adviezen kun je hierin mee en ter harte nemen maar uiteindelijk blijven het keuzes die jij gemaakt hebt en niet iemand anders.

Wat heb je nodig om in je eigen kracht te staan. Dat ben jij, het ik, het zijn….Be

 • Be Wise
 • Be Strong
 • Be Smarth
 • Be Healthy
 • Be Faithful
 • Be……
 • Be Yourself

 

Copyright ©  Alle rechten zijn voorbehouden aan de maker van deze website: Choosewise.nl.