Bewandel je eigen pad

 

Tip en let op!!
Machtiging uithuisplaatsing afgewezen.

 

Let op!!

De rechter wijst het verzoek af gezien de gronden voor een uithuisplaatsing niet aanwezig zijn. Het verzoek is niet voldoende gemotiveerd en onderbouwt met stukken. Moeder heeft uitvoerig en voldoende duidelijk gemaakt dat er wel degelijk hulp aanwezig is en de kinderen ook naar school gaan . De rechter is van mening dat de Ots voldoende waarborgen biedt om de veiligheid te waarborgen.

 

Tip!!

Zorg voor een dossier zodat u kan aantonen dat er wel hulp aanwezig is en dat u ook open staat voor hulpverlening. Bevestig uw telefoongesprekken van hulpverleners etc.
VB: hierbij bevestig ik ons gesprek van d.d (datum) …*leg vast wat er besproken is.
Indien uw hulpverlening u aangeeft dat er geen zorgen zijn zorg dan dat dit bevestigd wordt zodat u dit kenbaar kan maken. Zorg dat u verklaringen op papier krijgt van uw hulpverlening .
(Tips geven geen garantie in uw zaak maar in deze zaak heeft het gewerkt)

Bron: Mieke Krol advocaat 

Copyright ©  Alle rechten zijn voorbehouden aan de maker van deze website: Choosewise.nl.