To My child…..

Tip en let op!!

Verzoek gesloten plaatsing afgewezen alsmede gewone uithuisplaatsing . Minderjarige per direct terug naar huis.

 

Let op!!

Spoed verzoek gesloten plaatsing afgewezen omdat er geen instemmingsverklaring van een gedragsdeskundige bij de stukken zit. Vervolgens verzoek uithuisplaatsing afgewezen gezien er geen duidelijk plan aanwezig is en de minderjarige al 3 jaar gesloten heeft gezeten. Rechter is van mening dat er eerst goed gekeken moet worden wat de minderjarige nodig heeft voordat er weer een machtiging afgegeven wordt. Minderjarige mag naar huis.

 

Tip!!

Bij een gesloten plaatsing let op artikel 6.1.2 lid 6: instemmingsverklaring van een gedragdeskundige moet aanwezig zijn bij de stukken.

Bron: Mieke Krol advocaat


Copyright ©  Alle rechten zijn voorbehouden aan de maker van deze website: Choosewise.nl.