Algemene informatie mishandeling, seksueel  misbruik, aangifte, melding, hulpverlenende instanties.

Algemene informatie mishandeling, seksueel  misbruik, aangifte, melding, hulpverlenende instanties.
Wanneer er sprake is van mishandeling, seksueel  misbruik en/of verwaarlozing vind ik persoonlijk dat er aangifte en melding gedaan moet worden door eender wie.
Echter komt hier heel veel bij kijken en is dit een best complexe materie en zeker in complexe echtscheidingszaken. Het zou fijn zijn als er gekeken wordt naar:
 • Daar waar het “daadwerkelijk” heeft plaatsgevonden, of nog steeds plaatsvindt.
 • Daar waar het “niet” heeft plaatsgevonden en iemand valselijk wordt beschuldigd of is beschuldigd door de (ex)-partner.
 • Daar waar de dader/verdachte het gedaan heeft maar niet is veroordeelt wegens onvoldoende bewijs.
In al deze zaken moet je onderscheidt zien te maken, en hoe doe je dat!!!???

Persoonlijk vind ik het een hele kwalijke zaak als een persoon een valse aangifte doet, om welke redenen dan ook.

Een reden zou kunnen zijn: omdat je de ander de kinderen niet gunt, vanwege je kwaadheid in de richting van je ex-partner, de ander een hak zetten. Kwaadheid en iemand een hak zetten kunnen diverse redenen hebben. 
Doe je een valse aangifte dan maak je het mede moeilijk voor de mensen alwaar daadwerkelijk iets aan de hand is, en die het wel hard nodig hebben. Zij moeten aantonen dat zij de waarheid hebben gesproken en dat er  geen sprake is van een valse aangifte. Deze personen moeten uit een situatie gehaald worden waar mishandelingen en/of seksueel misbruik plaatsvindt. Wanneer zij niet gelooft worden kan voor hen de situatie waarin zij verkeren gehandhaafd blijven en dit is een zeer kwalijke zaak. Zij worstelen op deze wijze met meerdere dingen.
Dat is ook tevens een van de redenen waarom ik waarheidsbevinding wel degelijk heel belangrijk vind en het tijd wordt dat daarmee iets gedaan wordt!!”
Dan heb je nog de hulpverlenende instanties, en daar zit ook heel veel onderscheidt in!!!!
 • Met welke hulpverleende instanties heb je allemaal te maken!!??
 • Wie is/zijn jouw hulpverlener(s)?
 • Wat kan deze hulpverlener voor jou betekenen!!??
 • Hoe kom je aan deze hulpverlenende instantie, zelf of op aanraden van iemand!!??
 • Is de hulpverlening op basis van vrijwilligheid of een gedwongen hulpverlening, opgelegd door de rechtbank!!??
 • Welke kant wil de hulpverlener op!!??
 • Is er een klik tussen jou en de hulpverlener!!??
 • Praten zij in eerste instantie met jou mee??, om je vervolgens te bewerken en een bepaalde richting op te sturen, een richting die zij willen dat jij opgaat!!!???
 • Ben jij een kritische ouder!!??
 • Mag jij je mening geven of wordt deze meteen teniet gedaan.
 • Wordt jij daadwerkelijk gehoord door de hulpverlener!!??
 • of wordt jij in een keurslijf gestoken die jou niet past!!??
 • Wordt gezien als meewerkende of als tegenwerkende ouder en wat is daar de redenen van!?

Waar zijn de kinderen

 • Wonen de kinderen nog thuis!?
 • Wonen de kinderen elders, en waar wonen de kinderen, bij familie of een pleeggezin!?
 • Ben je op de hoogte van het adres of zijn de kinderen ondergebracht op een locatie waar je als ouder geen weet van hebt!?
Let wel: In sommige situaties vind ik het terecht dat kinderen uit huis geplaatst zijn/worden en in sommige situaties absoluut niet.
Valse aangifte

Het doen van valse aangifte, valse beschuldiging, lasterlijke aanklacht,  en valse melding is in de wet strafbaar gesteld.
Het doen van valse aangifte wordt strafbaar gesteld in artikel 188 Wetboek van Strafrecht.

Is het doen van een valse melding net zo strafbaar als het doen van een valse aangifte?
Een lasterlijke aanklacht wordt strafbaar gesteld in  artikel 268 Wetboek van Strafrecht.

Het doen van valse aangifte: artikel 188 Wetboek van Strafrecht

Als iemand slachtoffer is geworden van een strafbaar feit, dan kan hij daarvan aangifte doen. Het doen van valse aangifte is strafbaar gesteld bij de wet. Als tijdens een onderzoek blijkt dat een persoon valse aangifte heeft gedaan, dan wordt vervolging tegen de aangever ingesteld. Bij valse aangifte gaat het om feiten of gegevens in de aangifte die opzettelijk onjuist zijn, of als er een aangifte wordt gedaan van een strafbaar feit, dat helemaal niet heeft plaatsgevonden. De door de politie gemaakte kosten kunnen worden verhaald op de persoon die de valse aangifte heeft gedaan.

 

Artikel 188 Wetboek van Strafrecht (WvS) luidt als volgt:

Hij die aangifte of klacht doet dat een strafbaar feit gepleegd is, wetende dat het niet gepleegd is, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.

‘Wetende dat’ strekt zich uit tot het onware van een door aangever gedane bewerking. Een gedeeltelijk onjuiste aangifte valt ook onder dit wetsartikel, bijvoorbeeld onjuiste informatie over de identiteit van de dader of het plaats delict.

 

Lasterlijke aangifte

Lasterlijke aanklacht staat omschreven in artikel 268 Wetboek van Strafrecht (WvS)

 

Artikel 268 Wetboek van Strafrecht luidt als volgt:

Hij die opzettelijk tegen een bepaald persoon bij de overheid een valse klacht of aangifte schriftelijk inlevert of in schrift doet brengen, waardoor de eer of goede naam van die persoon wordt aangerand, wordt, als schuldig aan lasterlijke aanklacht, gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste 2 jaren of geldboete van de vierde categorie.
Ontzetting van de in art. 28, 1e lid, onder 1 en 2, vermelde rechten kan worden uitgesproken.

Bij dit wetsartikel is het beschermd belang de aanspraak die een ieder heeft op zijn eer en goede naam. De feiten waarop de aangever zijn klacht of aangifte baseert dienen feitelijk onjuist te zijn en hij moet de opzet hebben gehad de eer of goede naam van de beledigde aan te randen.

 

Tip

 • Een tip die ik kan meegeven is: “Neem alle gesprekken op”.
 • De ander hoeft geen weet te hebben van de opnamen.
 • Een opgenomen gesprek kan dienen in een rechtszaak mits dit van tevoren is aangegeven en gemeld.
 • Een opgenomen gesprek dient door jouzelf uitgewerkt te worden.
 • Ben je woonachtig in België dan is het mogelijk om het gesprek door een notaris uit te laten werken.
 • Let op: Verspreiding van de opnames is wel strafbaar en valt onder smaad en laster

Copyright ©  Alle rechten zijn voorbehouden aan de maker van deze website: Choosewise.nl.