De stad van Axen

Samenvatting

Op het einde van de dertiende eeuw werd op een klein eiland een stad gebouwd. Volgens de stichter van de stad zouden op bepaalde plaatsen specifieke menselijke krachten werkzaam zijn, de zgn. axen. Contact met deze krachten zou een optimale omgang met elkaar mogelijk maken, gekenmerkt door eenvoud, kracht en doeltreffendheid. De hele aanleg van de stad, de gebouwen, de wijken, het centrale plein, de wallen, de beelden op de pleintjes, alles getuigt van deze inspiratie. De faam van de stad heeft zich verspreid in meerdere continenten. In Vlaanderen werd het stadsplan bekend als ‘axenroos’. Dit boek is een reisverslag van zeven dagen verblijf in de stad. Mijn gids en gastvrouw Jadrana zette me op weg, rustig en gestaag, als een vroedvrouw bij een bevalling. En de stad heeft bezit van me genomen. Ze is door me heengegaan. Ze heeft me geconfronteerd met mezelf, me vragen gesteld over hoe ik omga met anderen, in mijn gezin, mijn werkomgeving, mijn maatschappij. Jaren later blijft één eindindruk me nog steeds bij: deze stad appelleert op bewustwording en verheldering van mijn omgang met anderen.

 

 

Recensie(s)

De auteur is een Belgisch psycholoog, als staflid werkzaam aan een trainingscentrum voor intermenselijke relaties en ook in Nederland bekend door zijn redacteurschap van het Tijdschrift voor psychotherapie. Het boek is een reisverslag van een bezoek aan een middeleeuwse stad, waarvan het wonderlijke is dat zij is gebouwd op zogenoemde ‘axen’, geheimzinnige met de bodem verbonden en op de mens in zijn relatie tot anderen inwerkende krachten. Begeleid door een vrouwelijke gids en een boek met teksten van de oude Mandraciet laat de reiziger toe dat de stad langzaam bezit van hem neemt. Na zeven dagen verlaat hij als herboren de stad. Dit boek brengt op unieke wijze in beeld hoe een bijzonder geslaagde relatie-training in zijn werk gaat. De teksten van Mandraciet zijn wijs, mooi en indringend. Een uitstekende uitgave voor allen die enig inzicht willen krijgen in de humanistische psychologie.

 

Met welk dier associeer jij je?

Met welk dier associeer jij je en waarom?

 

De dieren:

De axenroos van F. Cuvelier.  Met het woord ax bedoelt hij het vermogen om zich op een bepaalde wijze relationeel te gedragen.

In de axenroos worden totemdieren gebruikt. Kinderen kunnen zich aan de hand van totemdieren beelden vormen en naar woorden zoeken om hun gedrag te beschrijven. Kinderen leren zichzelf op deze wijze beter kennen. Zij leren ook dat bepaalde gedragingen goed zijn en zij identificeren zich makkelijk met dieren. Daarom is dit boek in mijn ogen een echte aanrader.

Een ax is iets zeer waardevols. Het is een kracht die, om werkelijk mens te kunnen zijn, ten overstaan van andere mensen je deze ax moet kunnen uitoefenen. Wij trachten elke ax zo zuiver mogelijk en zo direct mogelijk te laten overkomen. 

De axenstad heeft zes wijken.

 1. Houden en terughouden.
 2. Aanbieden en geven.
 3. Vragen en aannemen.
 4. Lossen en ondergaan.
 5. Beveiligen en weerstaan.
 6. Aanvechten en terugvechten.

In iedere wijk kom je totemdieren tegen die staan voor een aantal eigenschappen. Een actie is een verwerkelijking en een concretisering van een ax. In de axenstad wordt gesproken over tien totemdieren die ieder een aantal eigenschappen bezit. In het boekje krijg je een rondleiding door de stad.

 1. Havik: Aanvechten: Kijkt kritisch. Iemand lastig vallen. Mening geven. Geeft aan wat goed of fout is
 2. Steenbok: Weerstaan: Terrein afbakenen. Tegenspreken en weerstaan van eisen van de ander. Mening geven. Nee durven zeggen.
 3. Schildpad: Lossen: Bang zijn voor iemand. Onzeker zijn. Twijfelt. Durft fouten toe te geven.
 4. Kameel: Volgen: Voert gegeven opdrachten uit. Vraagt om raad. Vraagt om uitleg. Zoekt informatie op.
 5. Poes: Genieten: Vraagt om hulp. Geniet bij het aanbieden van hulp. Is dankbaar voor alles wat aangeboden wordt.
 6. Wasbeer: Opkijken: Geeft aandacht. Luistert. Spreekt waardering uit. Nodigt uit om mee te doen (spelen).
 7. Pauw: Zich tonen: Zich aan anderen laten zien. Neemt contact op. Biedt zich aan om te spelen. Durft te vertellen waar hij goed in is en waarin niet. Gevoelens vertellen.
 8. Bever: Zorgen: Klaarstaan om te helpen. Ruimt op. Een ander een plezier doen. Deelt met anderen.
 9. Leeuw: Leiden Legt uit .Zegt wat hij voelt. Geeft informatie en advies. Toont belangstelling. Bepaalt vaak de regels.
 10. Uil: Houden: Alleen willen zijn. Vertelt weinig over zichzelf. Kan geheim bewaren. Niet roddelen

 

 

Bron: De stad van Axen, gids bij menselijke relaties, Ferdinand Cuvelier

Copyright ©  Alle rechten zijn voorbehouden aan de maker van deze website: Choosewise.nl.