Mindfuck Games

Je hebt mensen in jou leven die jou helpen, die blij zijn met de successen die jij boekt, die jou positieve energie geven. Mensen die jou een duwtje in je rug geven. Maar je hebt ook mensen die je omlaag halen, die ervoor zorgen dat jij je schuldig voelt, dat jij je schaamt. Deze mensen zorgen alleen maar voor negativiteit. Een “kwaadaardig persoon” laat jou geloven dat alle mensen “rondom hem of haar” het probleem zijn. Het zijn meester manipulators die jou gebruiken en neerhalen. Jou een minderwaardigheidscomplex aanpraten. In het algemeen duurt het eventjes voordat jij deze mensen door zult hebben. Als je onderbuikgevoel jouw het gevoel geeft  dat iemand een “kwaadaardig persoon” is dan is je gevoel in het algemeen goed en dan moet je extra alert zijn.

 

Ieder persoon moet oppassen voor deze drie Mindfuck Games die door “kwaadaardig persoon” worden gespeeld.

Je kunt je afvragen of  jij in je directe omgeving een “kwaadaardig persoon” in je leven hebt. Vaak zijn wij verblind om te beseffen wie deze personen nu eigenlijk zijn die al onze energie uit ons proberen te slurpen. Hier zijn drie mindfuck games die elk “kwaadaardig persoon” speelt.

Zodra je weet wie die persoon in je leven is,  probeer hem niet te veranderen. Je kunt een “kwaadaardig persoon” namelijk niet veranderen, tenzij je een professionele psycholoog bent en sommige van die professionals hebben hier al moeite mee of kunnen door een “kwaadaardig persoon”  om de tuin geleidt worden. Dus verspil je energie niet. Het beste is dat je uit deze vriendschappelijk relatie of liefdesrelatie, stapt, of je tracht de omgang tot een minimum te beperken.  Heb je met deze persoon geen binding dan is maar een advies op zijn plaats; Vermijd ze en haal je schouders op, steek hier geen energie in. Verwijder ze uit je vriendenlijst op Facebook.

 

1.Zij proberen om de controle over jou te krijgen.

Kwaadwilligheid/Toxiciteit draait maar om één belangrijk ding, en dat is controle krijgen, kost wat kost. De bedoeling is dat zij bij jou de energie wegnemen om zodoende geleidelijk aan de controle te krijgen en bovenal te behouden. Als je merkt dat iemand een bepaald antwoord uit jou probeert te krijgen, dan is dit een teken dat je op je hoede moet zijn. Hij probeert op jou in te werken met maar éen doel: “controle“.

Als hij merkt dat hij de controle niet makkelijk over jou kan krijgen, dan zal hij de inzet en het niveau van het spel verdubbelen.  Hij kijkt of jij aan zijn verwachtingen voldoet, hij kijkt naar jou acties en reacties. Als hij merkt dat jij niet makkelijk te manipuleren bent dan gaat hij wel naar de volgende. Hij wilt namelijk gevoed worden, een gevoel van macht krijgen, een overwinning is voor hem een fijn en prettig gevoel en daar kickt hij op. Zijn voeding is om de controle kost wat kost te krijgen. Dus let op signalen.  

 

2. Zij proberen je zover te krijgen dat jij je altijd schuldig voelt.

Heeft u ooit een “vriend” of “partner” gehad die altijd gelijk moest hebben, ook al had hij dat niet. En jij was altijd degene die het verkeerd deed. Er kon geen compliment vanaf.  Juist ja, dit is het werk van een “kwaadaardig persoon”.  Het is namelijk nooit zo dat altijd eentje gelijk heeft en de ander nooit en dat dit altijd een en dezelfde persoon is. Door deze kaart te spelen voelt een “kwaadaardig persoon” zich superieur aan jou en voedt zich met jou energie. Hij gaat zelfs zover en trekt anderen mee in zijn spel om alsnog zijn zin te krijgen. En neem maar van mij aan dat het hem lukt om anderen op zijn hand te krijgen en in zijn spel mee te krijgen. Deze personen zijn er altijd en overal en het lukt hem om deze personen in zijn spel mee te krijgen. Jij voelt je alleen en dat is ook de bedoeling. Hij voedt zich vervolgens met jou energie waar hij een enorme kick van krijgt. Als je denkt dat hij compassie heeft met jou, nee dat heeft hij totaal niet, hij geniet eerder en triomfeert op zijn winst. 

Hij haalt alles uit de kast om jouw te bekritiseren en je krijgt de meest verschrikkelijke scheldnamen toegeroepen. Wanneer je de moed verzamelt hebt om te zeggen dat het genoeg is geweest, dan durft hij jou alsnog te  confronteren en te manipuleren. Hij laat jou wederom denken dat het allemaal jouw schuld is. Dit klopt niet en sta dit ook niet toe. Jij alleen kunt dit een halt toe roepen. Hij zal altijd door blijven gaan. Als je hem de waarheid tracht te vertellen zal hij alsnog proberen om jou schuldig te laten voelen. Ze gebruiken woorden dat je niet stabiel bent, onzeker, geen vrienden om je heen hebt, alles kopieert van anderen terwijl dit niet zo is, gaan met jouw werk aan de haal en noem maar op. Hij laat een complete dialoog op jou los zodat jij je maar schuldig gaat voelen en blijft voelen. Roep die gevoelens een halt toe want het ligt niet aan jou. Kijk naar wat de ander doet en waar de oorzaak ligt en confronteer hem daarmee. Zeg dat hij daarmee moet stoppen en desnoods verbreek je de vriendschap of de relatie. Let op: “Mindfuck” blijft bij hem altijd aanwezig en zal nooit weggaan. Het kan soms wat verminderen maar helemaal verdwijnen, nee dat nooit.

 

3. Het spel van de schaamte.

Een andere groot spel dat hij  speelt, is om ervoor te zorgen dat jij je schaamt ten opzichte van anderen mensen.  Maar waarom?  Nou, dat is vrij duidelijk. Een”kwaadaardig persoon” voelt zich beter als zij andere mensen te schande maken inplaats van te kijken naar hun eigen problemen en eventuele complexen.  Ze zullen hun best doen om ellende in jou omgeving en in je leven te brengen en vervolgens met een vinger naar jou te wijzen dat je dit allemaal zelf doet. Op deze wijze wordt de aandacht niet op  “hem of haar” zeg maar, de werkelijk boosdoener “kwaadaardig persoon” gevestigd maar op jou.

Een ander spel dat hij speelt is om te wachten, om vervolgens op het juiste moment toe te slaan en  jou te vangen. Hij zal klaarstaan en letten op een fout die jij maakt.  Vervolgens zet hij jou te schande ten overstaan van anderen.  

Wat hij ook doet, is jou diskwalificeren. Zonder schaamte en zonder mededogen, zal hij kunnen zeggen: “Oh, het was gewoon een grapje!” of “OMG, wat ben jij gevoelig.” Trap hier niet in.  Het is zijn tactiek om je te gebruiken en te pijnigen. Hij zal er eerst voor zorgen dat jij je weer schaamt ten opzichte van anderen en dan schakelt hij jou uit. Dit is toch behoorlijk ziek als een persoon hiertoe instaat is??Maar wat ik mij dan afvraag ben jij hier vatbaar, ontvankelijk  en gevoelig voor. Hoelang sta jij dit toe????

 

 

Nog een aantal  punten om in gedachten te houden.

Kun jij je voorstellen dat iemand bovengenoemde ziekelijke “mindfuck spelletjes” gebruikt??  Houdt altijd ingedachte dat de ene “kwaadaardige persoon” beïnvloed kan worden door een ander “kwaadaardig persoon” of hij kan giftig worden gemaakt.  Ik kan je een goede raad geven:” Besteed niet je kostbare tijd aan dit soort personen. Het is zonde van je tijd. Jij bent veel meer waard dan dat hij wil doen laten geloven. Trap niet in deze “mindfuck spelletjes.”

 

Acht signalen dat je te maken hebt met een kwaadaardig persoon:

 

1. Hij speelt altijd het slachtoffer: Een “kwaadaardig persoon” is een professional in het spelen van een slachtoffer. Hij is in principe de dader maar zal altijd de rollen omdraaien en het slachtoffer spelen.  Hij zorgt ervoor dat jij je slecht voelt ten opzichte van hem. Hij zal altijd een ander de schuld geven.

2. Hij wilt aandacht: Een “kwaadaardig persoon” zal altijd de aandacht opzoeken. Hij heeft er een gewoonte van gemaakt om een ander constant te onderbreken of hij neemt de controle over, over elke situatie. Hij is alleen tevreden als hij over zichzelf praat of als de focus op hem ligt.

3. Hij oordeelt en veroordeelt altijd: Een “kwaadaardig persoon” leeft op van negativiteit. Hij beoordeelt alles en iedereen om zich heen, hij filtert hierin niet. Je kunt hem herkennen aan de wrede en onbeleefde opmerkingen die hij constant maakt of hij probeert deze te maken om een ander in een kwaaddaglicht te zetten. Hij zal iedere gelegenheid benutten om de aanval op jou te openen of dat nu op het werk is, of je nu zijn partner bent, zijn kind bent dat maakt hem niet uit.   Maar ook op social media zoals Facebook zal hij geen kans onbenut laten. 

4. Geestelijke en lichamelijke mishandeling: Een “kwaadaardig persoon” zal gebruik  maken van zowel geestelijke als lichamelijke mishandeling. 

 5. Hij heeft altijd gelijk en nooit ongelijk: Het interesseert hem niet hoe een ander over hem denkt. “I agree to disagree“. Hij heeft altijd gelijk en daar is hij heilig van overtuigt. Wat een ander daarvan zegt of over denkt dat maakt hem totaal niet uit. Een eenvoudige meningsverschil weten zij om te zetten in een groot betoog en tijdens dat betoog zullen zij een issue met genoegen hun kant op weten te draaien. Kortom:” hij heeft gelijk”.  Ga je daar niet mee akkoord dan heb jij een groot probleem en zal hij er alles aan doen om zijn gelijk te krijgen en zal hij jou ongelijk bewijzen en aantonen. Laat het zover niet komen. 

6.   Hij neemt geen verantwoordelijkheid:  Hij zal nooit zijn verantwoordelijkheid nemen voor zijn kwetsende woorden of acties. Hij voelt zich zelden schuldig en spijt kent hij niet of nauwelijks. In het algemeen heeft hij vaak ruzies met gezagsdragers zoals de politie. Maar het kan ook een leerkracht zijn. 

7. Hij is respectloos: Hij heeft geen respect voor je gevoelens. Hij zegt wat op dat moment in hem opkomt zonder acht te slaan wie hij hiermee eventueel zou kunnen kwetsen. In zijn ogen heb “Jij” geen respect voor iemand of iets anders.   

8. Hij luistert niet: Denk aan een vriend die absoluut niet kan luisteren. Hij kan een “kwaadaardig persoon” zijn? Een “kwaadaardig persoon” luistert namelijk nooit omdat het hem niet interesseert en het kan hem niet schelen wat je vertelt. Van hem krijg je geen schouder om op uit te huilen of een luisterend oor. Als het gesprek niet over hem gaat zal hij duidelijke tekenen van verveling en ergernis tonen. 

 

Facebook en Messenger

 

In verband met de leesbaarheid verwijs ik naar de narcist als een “hij”. Dit is puur taalkundig gekozen. Het is niet de bedoeling te concluderen dat narcisten altijd mannen zijn en dat slachtoffers van narcisme altijd vrouwen zijn! Er zijn heel wat mannen slachtoffer van een vrouwelijke narcist! Alle slachtoffers van narcisme m/v zijn hier van harte welkom!

Copyright ©  Alle rechten zijn voorbehouden aan de maker van deze website: Choosewise.nl.