Gecertificeerde instelling

Uithuisplaatsing wel uitgesproken maar met een duidelijke opdracht naar de gi, gecertificeerde instelling in deze de gezinsmanager, toe omtrent het perspectief van de minderjarige.

 

 

Let op!!

De kinderrechter kan de vraagtekens rondom de totstandkoming van de beoordelingsboog begrijpen en kan zich niet geheel aan de indruk onttrekken dat de beoordelingsboog door de gi misschien wat voortvarend in gang gezet is. Daarbij komt dat de beoordelingsboog niet helder gedocumenteerd en ingevuld is.

 De omstandigheid dat de observaties van de omgang nog lopen maakt dat het op dit moment nog onduidelijk is welke omgang tussen moeder en de minderjarige het meest wenselijk of passend is dan wel of de huidige omgang eventueel zou kunnen worden uitgebreid, laat staan de vraag zou kunnen worden beantwoord of de minderjarige eventueel terug naar de moeder zou kunnen keren.

Bij een mogelijke verlengingsverzoek moet de gi, al dan niet aan de hand van een beoordelingsboog, GOED gemotiveerd aangeven waarom een terugplaatsing van de minderjarige niet meer aan de orde is. Vanzelfsprekend dient de gi daarbij de begeleide/geobserveerde omgang te betrekken.

 

Tip!!

Let goed op de beoordelingsboog of deze aan de gestelde eisen voldoet. Google desnoods naar het traject / beoordelingsboog/ onderzoek die bij u eventueel is ingezet en lees goed aan welke eisen een traject moet voldoen. Vraag eventueel of het mogelijk is om VHT in te zetten zodat uw omgang geobserveerd wordt door een gedragsdeskundige.

(tips geven geen garantie in uw zaken)

De uitspraak van de rechtbank vindt u door op de link te klikken:” uitspraak rechtbank over de GI”

 

Copyright ©  Alle rechten zijn voorbehouden aan de maker van deze website: Choosewise.nl.