Bijzondere curator

Benoeming bijzondere curator

Op grond van artikel 1:250 van het Burgerlijk wetboek is de rechter bevoegd om een bijzondere curator te benoemen indien hij dit in het belang van de minderjarige acht of op verzoek van een belanghebbende of ambtshalve. Een bijzondere curator vertegenwoordigt minderjarigen wanneer de belangen van de met het gezag belaste ouder(s) of voogd(en) in strijd zijn met de belangen van de minderjarigen.

In onderstaande zaak verzocht de vader om een bijzondere curator te benoemen voor de kinderen. De moeder verzoekt om de bijzondere curator niet te benoemen en anders slechts te benoemen voor een afsluitend gesprek.

Wat overwoog de rechter!!!!!!  Klik op deze link om rechtstreeks naar de uitspraak te gaan.  

Copyright ©  Alle rechten zijn voorbehouden aan de maker van deze website: Choosewise.nl.