12 waarschuwingssignalen die jou vertellen dat je te maken hebt met een duivels persoon.

12 waarschuwingssignalen die jou vertellen dat je te maken hebt met een duivels persoon.

 

Als je denkt te weten wanneer je te maken hebt met een duivels of kwaadwillend persoon dan kom je bedrogen uit!! Als je denkt dat je die personen uit het publiek kunt halen dan kom je bedrogen uit!!  Als je denkt dat jou onderbuik gevoel jou dit altijd zal vertellen, in sommige gevallen namelijk niet!! Sommige mensen zijn echt in en in slecht en kwaadwillend zonder dat zij dit laten merken. Zij zijn er alleen maar op uit om datgene te krijgen wat “ZIJ” nodig hebben en maskeren dit. Deze personen zijn in en in slecht, dat zijn de echte duivels en zij houden ervan om een spel te spelen. Dat spel is hun voeding, zij genieten hier letterlijk van. Zij laten het goede zien, “maar let op”!!!

“Be more aware of whom you surrounded with, and always love yourself enough to let go of toxic and evil people.”

 

De echte duivel is namelijk veel intelligenter dan wij denken en doet net alsof hij geen kwaadwillend persoon is. Hij maskeert dit. Ook zal hij niet altijd laten merken dat de duivel aanwezig is, maar die is er wel. Hij maakt misbruik van de goedheid van de mens en dat de mens er in principe van uit gaat dat de mensheid van nature goed en puur is.

Ongeacht of deze persoon zo nu en dan wel eens iets niet goed doet, want tja………. iedereen doet toch wel eens iets verkeerd of niet goed, of haalt wel eens een streek uit, en dan nog gaan wij van het goede uit. Wat de mens ook doet,  er zit toch altijd wel iets goeds in die persoon!! Toch???

Maar soms willen wij ook perse iets goeds in die persoon zien ondanks dat wij weten dat deze persoon niet goed is. Want dan komen wij weer terug bij:” Er zit altijd wel iets goeds in die persoon?? FOUT, er zijn in en in slechte mensen die echt kwaadwillend zijn onthoud dat!! Sterker nog ze komen ook voor in de familie, het kan je vader, je moeder, je broer en of je zus zijn. Breek je dan met hen of zet je dan kost wat kost de relatie met hen voort omdat het familie is………en familie hoort toch in “HARMONIE” te leven……….toch??????

Hoe graag wij ook willen en wensen dat er iets goeds te vinden is in een persoon, dat is NIET altijd zo. De echte duivel maskeert het slechte in hem voor een duister plan dat hij in zich heeft en wat hij nodig heeft om aan ZIJN behoefte te voldoen. Hij zal hele mooie voorstellen doen, enkel en alleen maar om zijn duistere plannen ten uitvoer te brengen en om in zijn behoefte te voorzien. Die behoeften die zij hebben dat kan van alles zijn: De kick, verslaving, de behoefte om andere bewust dwars te zitten……..etc.

De duivel gaat over lijken zonder wroeging te krijgen en of te hebben. Kom je op hun pad, dan ga er maar vanuit dat je gebruikt, en gemanipuleerd gaat worden. Vervolgens zetten ze je bij het vuil zonder enig schuldgevoel of ook daar maar “überhaupt” over na te denken.

Het nadeel is, omdat wij van het goede uitgaan in de mens, maakt dit ons ook meteen blind en derhalve zullen wij aanvankelijk het slechte in de mens niet zien of willen zien.

Maar hoe kun je zeker zijn dat een persoon die in jou nabijheid verkeerd goed is?? Dat deze persoon het waard is om in jou nabijheid te verkeren. Wat betekend het om een echte duivel c.q kwaadwillend persoon te zijn.

 

“Stop expecting loyalty from people who can’t even give you honesty.”

 

De volgende 12 waarschuwingssignalen kunnen jou vertellen of een persoon kwaadwillend is. Let op deze signalen? Maar let op, datgene wat nog goed is in hen zullen zij inzetten puur alleen voor eigengebruik en dat wordt tegen jou gebruikt. Ze beloven je gouden bergen….alleen die bergen zijn ver te zoeken. 

 1. Ontkennen van de realiteit: De waarheid zoals deze daadwerkelijk is kent een kwaadaardig persoon niet. Zij kennen alleen hun eigen waarheid en die verschilt met de werkelijkheid. Zij zullen dat ook nooit toegeven. Het gaat hier niet om kleine verschillen in ieders eigen belevingen. Het gaat hier om feiten zoals deze daadwerkelijk zijn versus de verdraaide idealen en interpretaties van de kwaadwillende persoon.
 2. Verdraaien van de werkelijkheid. Het geheim van de leugens die zij vertellen is dat zij alle feiten die in hun vermogen liggen verdraaien. Dit houdt in, dat alles wat op hun pad komt verdraaid zal worden. Alle feiten die niet in overeenstemming zijn met hun doelstelling en van hun manipulaties zullen zij trachten te verdraaien. Hij is bereidt om dingen uit zijn verband te rukken en te verbinden met anderen issues zodat zij alternatieve feiten hebben gecreëerd die in de lijn ligt van hun eigen verwachtingen.
 3. Houden informatie achter: Als een kwaadwillend persoon gelooft dat een compromis die hij in eigen belang maakt, om de identiteit die hij wilt creëeren in stand te houden,  dan zal hij belangrijke informatie achterhouden.  Hij zal tegen jou zeggen dat hij niet loog. Nee hij loog misschien niet maar hield wel belangrijke informatie achter.  Natuurlijk, of hij nu wel of niet loog!! Informatie achterhouden voor anderen om er zelf beter van te worden?? En dit ook nog eens vol blijven houden tot het einde is nou niet bepaald goed te noemen!! En mocht je hier al achterkomen?? Hij zal niet alleen een draai aan de waarheid geven maar hij zal het ook gaan overdrijven. Hij zal jou tevens een schuldgevoel aanpraten en duidelijk vertellen dat je hem niet vertrouwt.
 4. Misleiden personen: Als een kwaadwillend persoon het nodig vind om bepaalde feiten te verdraaien zodat jij je bang, angstig, schuldig, vatbaar, aangevallen, gehaat of incompetent voelt, dan zullen zij dat niet nalaten. Zij weten daarvoor precies de juiste woorden te vinden om bij jou de juiste snaar te raken. Jij wordt getriggerd, zodat voor de duivel bij jou,  de juiste emotie tevoorschijn komt. Hier kicken zij op. Op de manier zoals hij dit aan jou brengt, ga je het nog geloven ook. Hij creëert vijanden in jou hoofd die er in daadwerkelijkheid niet zijn, door simpele woorden te gebruiken. Hij geeft jou het gevoel dat je niets goed doet. De woorden die hij gebruikt zijn, zijn wapens. Zij weten deze woorden zachtaardig te brengen, woorden die jou in feite uiteindelijk diep zullen raken zonder dat jij dit in aanvankelijk door zult hebben.
 5. Onophoudelijk liegen: Een kwaadwillend persoon heeft zijn tong in zilver verpakt en denkt daarmee dat hij oprecht is, terwijl hij verre van dit is. Hij vindt liegen een manier om zichtzelf te uiten. Hierbij zal hij altijd iets moois en sappigs bij verzinnen en vertellen. Zonder dit kan niet. Hij moet het mooier maken dan dat het in werkelijkheid is. Hij liegt om er voor zichzelfs iets moois uit te kunnen halen.  Hij houdt ervan om anderen voor de gek te houden. Hij heeft daar echt plezier in. Als je hem betrapt op een leugen, dan zal hij nog meer leugens gaan vertellen om die ene leugen te verdoezelen. Hij zal trachten oprecht te zijn en jou vertellen waarom hij die leugen heeft “moeten”, vertellen. Hij voelde zich daartoe, min of meer door anderen, gedwongen. En jij, jij voelt oprecht medelijden voor hem.
 6. Kennen geen wroeging: Een kwaadwillend persoon kent geen wroeging. Hij heeft geen medelijden met jou. Hij heeft geen schuldgevoel voor iemand die hij iets heeft aangedaan. Hij heeft geen wroeging voor de persoon die hij op dit moment de vernieling aan het in helpen is, of voor de persoon die hij van plan is om in de toekomst de vernieling in te helpen. Hij kent totaal geen wroeging. Hij ziet deze personen meer als speeltjes in zijn spel, en hij kiest daar in zijn ogen de beste slachtoffers voor uit, om in dit spel van hem te spelen. Als jij het in je hebt wat hij zoekt, dan zal hij dat gebruiken voor zijn spel. Hij zoekt jou uit op speciale, voor hem belangrijke kwaliteiten. Hij zal jou in heel dit spel als een stuk vuil behandelen. Hij zal gedurende dit spel geen medelijden met jou hebben. Hij is op zoek naar jou zwakke plekken en hij zal ze vinden ook. “Dus let op”. Hij heeft plezier aan het feit dat anderen leiden en pijn hebben. Daar kickt hij op, omdat hij niet kan begrijpen dat anderen een bepaalde pijn en emoties kunnen ervaren.
 7. Geen verantwoordelijkheid nemen: Een kwaadwillend persoon heeft geen geweten. Hij doet datgene wat hij graag wil en houdt daarbij geen rekening met anderen. Hij voelt geen verantwoordelijkheid voor hetgeen hij doet, bij niemand niet. Het enige waar hij mee bezig is, is om te voorkomen dat een andere hem ooit zal kunnen raken. Als hij merkt dat een ander dat van plan is, dan zorgen hij ervoor dat dit tij zal keren. Hetgeen de kwaadwillende persoon aanricht, daar zal hij te allen tijde een ander de schuld van geven. Als je denkt dat hij ooit een excuus zal maken dan kun je dat vergeten. Dat zal hij nooit en te nimmer doen. Hij vindt het aanbieden van een excuus eerder voor de zwakkere. Hij zal er eerder zorg voor dragen dat hij een excuus aangeboden krijgt voor hetgeen “hij gedaan heeft“, terwijl dit in principe andersom zou moeten zijn. Dat is toch bizar!!!
 8. ManipulerenEen kwaadwillend persoon is een meester in het manipuleren. Hij staat al tien stappen voor op jou. Als hij dat wil, zal hij er zorg voor dragen, door zijn gemanipuleer, dat jij je stom en belachelijk voelt. Hij zorgt ervoor dat jij dingen doet, die jij normaal gesproken nooit zou doen en die in principe te belachelijk zijn voor woorden, en toch doe je het op dat moment. Achteraf denk je misschien:” verdomme wat heb ik nu toch gedaan, dat zou ik normaal gesproken nooit doen”. Zij laten jou ook dingen doen waar hijzelf niet capabel voor is. Hierna zal hij met de veren pronken alsof hij het gedaan heeft en bij jou de indruk achterlaten dat jij niet competent genoeg was om het te doen. (Terwijl achteraf gezien jij juist degene was die wel capabel was, en hij niet. Jij voerde het namelijk al goed uit.)  
 9. Het zijn vrienden en of familieleden die mooi weer spelen. Dit is geen echte vriendschap: Als een kwaadwillig persoon in jou leven komt, dan gebeurt dat voor een reden. Meestal om daar zelf uiteindelijk voordeel uit te halen. Als het goed gaat zijn ze in de buurt en gaat het minder goed dan verdwijnt hij als sneeuw voor de zon om vervolgens nooit meer terug te komen. Als je denkt dat je door hem aangemoedigt wordt, dan heb je pech. Als je denkt dat hij je zal supporten en ondersteunen, dan heb je pech. Verwacht totaal niets van hem. Maar als hij je ondersteunt, neem dan maar van mij aan, dat hij je aan het bespelen is. Jij bent zijn speeltje, in zijn spel. Hij zal nooit inzien dat hij er voor jou moet zijn als er voor hem niets in zit. Hij wil altijd iets terug. Dat is geen goede basis van een goede vriendschap.
 10. Zij stelen jou kostbare tijd: Als een kwaadwillend persoon weet dat jij zaken te regelen hebt, naar familie wilt gaan of andere belangrijke dingen te regelen hebt waar een deadline op zit, dan zal hij er zorg voor dragen dat jij die deadline niet haalt. Hij zal jou wegkapen van je familie, vrienden en andere voor jou belangrijke personen. Hij zal sneaky onder jou huid kruipen. Jij hebt dit niet in de gaten. Hij zal jou kostbare tijd in beslag nemen zonder daar wroeging bij te krijgen, puur en alleen voor eigen vermaak. Als jij bepaalde doelstellingen voor ogen hebt, zorgt hij dat jij deze nooit zal halen. Hij zorgt er ook voor dat jij nooit en te nimmer beter zal worden dan hem. Als jij denkt dat je goed bent dan zal hij er zorg voor dragen dat deze gedachten in jou teniet wordt gedaan. Hij weet precies wanneer hij bij jou langs moet komen om jou plannen in de war te schoppen. Als je hem daarop attent maakt zal hij net doen alsof hij nergens vanaf weet en een onschuldig of zelfs zielig gezicht opzetten. Trap daar niet in. Twijfel ook niet aan jezelf, zo onschuldig is hij niet. Hij zal jou alleen verder naar beneden halen. Jou tijd is belangrijk en deel deze naar eigen believen in. Laat hem geen misbruik maken van jou kostbare tijd, want dat doet hij, zal hij doen en blijven doen. En neem maar van mij mij aan:” hij weet dit”. Krijg ook vooral geen medelijden met hem. Dit heeft hij niet verdient.
 11. Hebben een dubbelleven: Een kwaadwillend persoon zal nooit zijn werkelijke leven aan jou laten zien. Hij deelt deze niet met je. Het is een understatement door te zeggen dat hij een dubbelleven leidt. Hij leeft niet éen dubbelleven, hij heeft wel honderd verschillende levens. Het ene is nog meer divers dan de ander. Bij ieder persoon stelt hij zich namelijk anders op. Niemand zal te weten komen hoe hij daadwerkelijk leeft en welk leven hij nu daadwerkelijk leidt. Het verleden is zo divers dat je er geen touw aan vast kunt knopen, zo onsamenhangend is het. Het echte verleden dat hij geleefd heeft zal je nooit kunnen achterhalen.
 12. Controle freaks: Om alles bij elkaar te houden zoals het is moet je wel de controle houden en behouden en deze nooit en te nimmer uit handen geven. Hij kan heel bezitterig worden en de controle behouden op het moment dat hij merkt dat iemand anders probeert om jou vertrouwen te winnen en om met jou bevriend te geraken. De manier waarop hij de controle over anderen behoudt is zijn voeding. Als hij de controle verliest dan verliest hij zijn geliefde spel dat hij aan het spelen is, en dat laat hij niet toe. Maar mocht hij dit verliezen dan is het vrij eenvoudig dan verliest hij ook de controle en dan is hij weg.

Iedereen bezit in meerdere of mindere mate een van deze eigenschappen of zelfs een paar hiervan. Echter wanneer je ze allemaal samenvat, dan heb je te maken met de duivel, een kwaadwillend persoon. Zo’n persoon zal nooit en te nimmer veranderen. Probeer hem ook niet te veranderen dat is zinloos.

Als je genoeg van jezelf houdt, dan verbreek definitief de relatie, eender welke relatie. Je wilt namelijk toch niet dat hij jou zal blijven manipuleren en de controle over je zal blijven houden. Omring jezelf met de juiste personen, personen die het goed met je voor hebben. Niemand is perfect, en als iemand zich perfect voordoet dan heeft hij iets te verbergen.

 

“Everybody isn’t your friend. Just because they hang around you and laugh with you doesn’t mean they’re for you. Just because they say they got got your back, doesn’t mean they won’t stab you in it. People pretend well. So know your circle. At the end of the day, real situations expose fake people, so pay attention.”

In verband met de leesbaarheid verwijs ik in deze tekst naar  een “hij”. Dit is puur taalkundig gekozen. Het is niet de bedoeling te concluderen dat de inhoud van deze tekst  altijd van toepassing is op mannen. Deze tekst kan evenzeer van toepassing zijn op vrouwen.  

Copyright © Alle rechten zijn voorbehouden aan de maker van deze website: Choosewise.nl.