Aanbod

 

Het stoppen met een relatie is moeilijk en zeker als er kinderen bij betrokken zijn. Als er kinderen bij betrokken zijn dan kan de relatie extreem lang in stand gehouden worden.

Het stoppen met een slechte, destructieve,  relatie is extra moeilijk…. Zeker als je partner borderline heeft, een narcist of een psychopaat is. Maar ook een combinatie van deze stoornissen is mogelijk, comorbiditeit.

Zit je in een destructieve relatie, wil je deze beëindigen of heb je deze inmiddels beëindigt. Is je partner/ex-partner een narcist, borderliner of een psychopaat?? Weet je niet hoe nu verder?? Zijn er kinderen bij betrokken?? En vraag je je gedegen af wat je moet doen en hoe je alles moet aanpakken?? Heeft deze persoon nog grip op jou en wil je daar los van komen??

Ben je nog aan deze persoon gehecht of speelt angst hierbij een grote rol. Let wel dat angst een hele slechte raadgever is. Angst kan je juist weerhouden om over te gaan tot actie die voor jou en voor jouw kinderen belangrijk zijn. Voor nu, maar ook zeker voor in de toekomst.

De eerste vier levensjaren van kinderen zijn namelijk heel belangrijk. Daar worden zij gevormd en daar wordt de basis gelegd die belangrijk is voor hun toekomst en ontwikkeling naar hun volwassenheid toe. Kinderen moeten zich op een goede en juiste manier kunnen hechten aan de ouder. Wanneer het kind zich niet op een juiste manier kan hechten gaat het kind zichzelf beschermen door een van de afweermechanismen toe te passen. 

Of ben je bang dat als je weggaat bij een partner die “onberekenbaar” is, dat hij nog “gevaarlijkere gedrag” kan gaan vertonen. Of dat hij meer “woede uitbarstingen” kan gaan krijgen? Inderdaad ‘het’ is mogelijk. Er zijn partners die “dreigen met zelfmoord” en partners die dreigen dat als je de relatie zult verbreken, je de “kinderen nooit meer zult zien” en hier ook voor zorg dragen. Er zijn partners die jou het “leven behoorlijk zuur zullen maken” of “vernielingen’ aan jou bezittingen verrichten. Ook kunnen zij jou “achtervolgen” of zelfs gaan “stalken”.

Geloof je niet dat iemand zo extreem kan “liegen en manipuleren” terwijl je dit dagelijks aan den lijve hebt ondervonden. Hij bedriegt je waar je bijstaat?? en je tuint er telkens weer in??? Je gelooft niet dat iemand zo “gemeen”, of zo “egocentrisch” kan zijn. Geloof je wat hij zegt en dat het allemaal goed komt, terwijl als je terugkijkt wat jou gaandeweg is overkomen, dat dit een behoorlijke optelsom aan het worden is.

Wil je onderzoeken of het klopt dat jij in een moeilijke relatie zit? In een individueel gesprek kunnen we kijken naar jouw situatie.

Het kan en het is zeker mogelijk om uit een destructieve relatie te stappen. Het is ook mogelijk om jou emotionele rollercoaster meer onder controle te krijgen. Het is mogelijk om je angst te beheersen. Jij bent verantwoordelijk voor jezelf en voor je kinderen. Neem de regie in eigenhand. Er zijn wel degelijk wegen die dit mogelijk maken en je hoeft dit zeker niet alleen te doen.

Ik kan jou helpen en ondersteunen met de stappen die je kunt nemen. Wat je “wel” kunt doen maar soms ook “beter kunt laten”. Terug grip krijgen op je eigen leven!!

Ik kan jou begeleiden en helpen tijdens de rechtszaken, gesprekken met hulpverleners of instanties zoals de kinderbescherming of jeugdbescherming.  Waar moet je   allemaal aan denken en wat  zou je kunnen doen.

Tevens kunnen wij werken aan een herstelproces waarin je terug vertrouwen gaat krijgen in jezelf. Want als je lang bent omgegaan met iemand die een psychische stoornis of probleem heeft, heb je meer gegeven zonder daar op een gelijkwaardige manier iets voor terug te krijgen. Daar raakt je zelfvertrouwen door beschadigd, waardoor je manipuleerbaar bent voor iemand die precies weet waar die jou kan raken.

Jij hebt uiteindelijk de regie in handen en bepaalt het zelf. Ik voorzie jou van belangrijke tips en handvatten.

Mijn hulp is gericht op de relatieslachtoffers en niet op personen die gediagnosticeerd zijn met een stoornis of waarvan men denkt dat hij/zij  een stoornis heeft. Hen verwijs ik door naar andere instanties die daarin gespecialiseerd zijn.

Jij bent niet verantwoordelijk voor het gedrag van een ander dat is die persoon zelf. 

Kortom geef ik:

 • Coaching en Counceling.
 • Bemiddeling.
 • Advies.
 • Ondersteuning.
 • Begeleiding bij:
  1. Het maken van eigen keuzes bij het verbreken van een complexe relatie.
  2. Het op een rijtje zetten:Hoe nu verder!!! Wat te doen!! Een to do list maken!!
  3. Houd je een dagboek bij, hoe zit de tijdslijn  in elkaar!!
  4. Het scheiden van de hoofd- en bijzaken. Wat is belangrijk en wat niet!!
  5. Waar ligt de scheidingslijn:”Waar ligt die van jou, maar ook die van de ander!!”
  6. Familiale rechtszaken.
  7. Het voor u in begrijpelijke taal omzetten van gerechtelijke documenten, waaronder uitspraken/vonnissen. 
  8. Indien nodig hulp en ondersteuning bieden en meegaan naar hulpverlenende instantie’s zoals kinderbescherming en jeugdzorg. Het leren opkomen van jouw belangen en die van je kinderen.
  9. Indien nodig hulp en ondersteuning bieden en meegaan naar jouw advocaat en eventueel naar de rechtbank. Echter tijdens een zitting mag ik niet mee naar binnen, zeker niet bij jeugdzaken. Ik kan jouw voor de zitting wel voorzien van belangrijke tips en punten met je doornemen die van belang zijn. Wat je wel kunt doen, maar ook beter kunt laten!!
  10. Jeugd en zedenzaken.
  11. Financiële zaken alsook belastingtechnisch.
  12. Het namens u, met uw schriftelijke machtiging, indienen van een klacht aangaande een hulpverlener, arts, psycholoog etc.
  13. Met uw schriftelijke machtiging tijdens de mondelinge terechtzitting uw belangen behartigen en het woord aldaar voeren.  

Mogelijkheden

Daar ik niet over een eigen praktijkruimte beschik staan de volgende mogelijkheden ter beschikking:

 • Op locatie bij u thuis. (Ik vraag hier een benzinevergoeding voor berekend vanaf centrum Tilburg via routenet).
 • Een neutrale lokatie in overleg, bijvoorbeeld een Van der Valk hotel. (Ik vraag hier een benzinevergoeding voor berekend vanaf centrum Tilburg via routenet).
 • Telefonisch.

Mijn werkterrein

 • Nederland.
 • België.

Dit omdat ik een uitgebreide kennis bezit over het familierecht in zowel Nederland als België en jouw kan voorzien van nuttige en bruikbare tips. Mocht het nodig zijn kan ik je ook van tips voorzien wanneer een rechtszaak overgedragen dient te worden van de ene rechtstaat naar de andere.

Mede als coach en ervaringsdeskundige wil ik jou, terug in je eigen kracht laten staan: “In Your Own Strength”.

Je kunt mij per mail of telefoon bereiken middels het contact formulier. De mogelijkheden worden dan met elkaar besproken.

In verband met de leesbaarheid verwijs ik naar de psychopaat als een “hij”. Dit is puur taalkundig gekozen. Het is niet de bedoeling te concluderen dat psychopaten altijd mannen zijn en dat slachtoffers van psychopaten altijd vrouwen zijn! Er zijn heel wat mannen slachtoffer van een vrouwelijke psychopaat! Alle slachtoffers van psychopaten m/v zijn hier van harte welkom!

Copyright © Alle rechten zijn voorbehouden aan de maker van deze website: Choosewise.nl.