Advocaat/Rechtbank

Als je getrouwd bent, geregistreerd partnerschap en/of kinderen hebt , krijg je zodra je de relatie verbreekt te maken met een echtsscheidingsadvocaat. Deze echtscheidingsadvocaat heeft familierecht gestudeerd aan de universiteit. Bij een echtscheiding komt sowieso al veel bij kijken, maar al helemaal zodra jou (ex)-partner een psychische stoornis heeft. Indien je ex-partner een psychische stoornis of probleem heeft dan kun je mijn hulp inroepen. Ik kan jou in dit gehele traject begeleiden. Je leert duidelijke grenzen stellen: wat wil jij? hoe wil je dat? wat heb je daarvoor nodig? Hoe neem je terug de regie in handen van je eigen leven.   

Meningsverschillen over de verdeling van de goederen en de financiën kunnen makkelijk escaleren en conflicten kunnen hoog oplopen. Afhankelijk van jou inkomsten en of je recht hebt op juridische bijstand kunnen de kosten behoorlijk toenemen.

Als er kinderen betrokken zijn in de scheiding kan dit proces nog moeilijker verlopen, omdat kinderen door de ouder die een psychische stoornis heeft, ingezet kunnen worden als pionnen. Van een normale scheiding is dan geen sprake meer. Een scheiding verandert dan snel in een vechtscheiding. En als je denkt dat je dit wel netjes op kunt lossen:” vergeet dit maar”. De ouder met de psychische stoornis of verdenking daarvan is er alleen maar op uit om jou te gronde te richten en niets anders dan dat.

Bij vechtscheidingen blijkt volgens echtscheidingsadvocaten, in 30% tot 40% van de scheidingen sprake te zijn van een persoonlijkheidsstoornis bij een van de partners. Deze wordt vaak in ernstige mate onderkent door instanties, zoals hulpverleners- rechters-mediators-advocaten-politieman/vrouw- jeugdbeschermers-gedragswetenschappers-onderwijzers-arts-kinderarts-maatschappelijk werker-orthopedagoog-wetenschapper-beleidsmaker-etcetera.

Met alle schadelijke gevolgen van dien voor de relatieslachtoffer en de kinderen. Een relatieslachtoffer met een partner die een persoonlijkheidsstoornis heeft vraagt om een andere benadering dan wanneer er sprake is van een scheiding tussen twee gezonde personen. Kinderen worden in een relatie alwaar sprake is van een psychische stoornis, laat staan in een scheiding/vechtscheiding vaak gebruikt als wapen met nog meer schadelijke gevolgen voor zowel de kinderen als de relatieslachtoffer.

Als u relatieslachtoffer bent en u bent van plan om de relatie te verbreken of heeft deze recentelijk verbroken dan kunt u het beste tijdig een advocaat inschakelen. Het verdient de voorkeur dat deze advocaat een studie psychologie gedaan heeft en met name gespecialiseerd is in persoonlijkheidsstoornissen DSM IV en/of DSM V. In principe zal een advocaat die deze studie gedaan heeft en mensenkennis heeft zich niet snel laten misleiden en het spel van mensen met een psychische stoornis of probleem redelijk snel doorzien.

De advocaat heeft een beroepsgeheim en u kent hem/haar zien als vertrouwenspersoon. Dit geeft u de garantie dat wat u tegen uw advocaat vertelt nooit tegen u gebruikt kan worden.

 

De juiste advocaat.

Een aantal advocaten die in bepaalde complexe zaken echt voor jouw belangen vechten en opkomen kun je onder de link:” de juiste advocaat” vinden.

Copyright © Alle rechten zijn voorbehouden aan de maker van deze website: Choosewise.nl.