Ervaringsdeskundige

Wat is nu een Ervaringsdeskundige: Een ervaringsdeskundige heeft het vermogen om op grond van eigen ervaringen en herstelperiode voor anderen ruimte te maken voor eigen inzicht en herstel.

Een ervaringsdeskundige biedt: Herkenning, erkenning en begrip voor de situatie van binnenuit. Er wordt in principe herstellende ondersteunende zorg geboden.

Je biedt jezelf in principe hulp om zodoende meer inzicht te krijgen in het gehele proces. Hernieuwd zelfgevoel, terug je eigen identiteit te vernieuwen en te herzien. Er worden tips en adviezen gegeven maar je behoudt zelf de regie, met de stappen die worden genomen. Op deze wijze leer je terug te komen en in je eigen kracht te gaan staan, het zelfinzicht te ontplooien. Er wordt een samenwerkingsproces in gang gezet.

Weer even terug naar mijn ervaring met een persoon waarvan ik het vermoeden heb dat hij een ernstige vorm van narcistische persoonlijkheidsstoornis heeft. Waarom een vermoeden, je kunt pas spreken van een daadwerkelijke stoornis als het officieel is vastgesteld door een deskundige:

Ik leerde iemand kennen die heel charmant en sociaal was en ogenschijnlijk met iedereen overweg kon. Waar een hoop mensen van gecharmeerd waren. Toch werd ik door een aantal vrienden gewaarschuwd…zij hadden hem zelfs nooit op hun verjaardagskalender gezet… hij was in hun ogen te aardig, te vriendelijk, te charmant, alles te……. Maar niet iedereen zag dat te…..

Maar ook mijn onderbuikgevoel vertelde mij dat er iets niet klopte en in de haak was, maar ik kon er geen vat op krijgen wat dat nu was. Zelfs na jaren een relatie met hem gehad te hebben kan ik nog steeds niet zeggen wie hij nu daadwerkelijk was. Hij heeft zelfs eenmaal toegegeven dat hij dat zelf ook niet wist…waarschijnlijk in een vlaag van verstandsverbijstering van zijn kant uit. Je kon rekening houden met het onverwachtse. Behoudens van een ding………om de drie maanden barste bij hem de bom en niet een beetje ook. Zowel mijn kinderen als ik moesten het dan ontgelden. Dit werd tussen de vier muren angstvallig verborgen gehouden, mede door de functie die ik ooit bekleed had als agent/hoofdagent, maar ook uit schaamte en hulpeloosheid.  En wat te denken als je partner een ster was in het manipuleren en liegen op een zeer geloofwaardige manier. De blauwe plekken werden verborgen onder verhullende kleding en van aangifte doen was al helemaal geen sprake.

Het doen van aangiften werd bij mij pas gedaan na het verbreken van de relatie en mede nadat ik ferm door een collega van mij, wie tijdens mijn opleiding en mede in mijn coach-groep zat, was aangesproken. En ik…ik had dat op dat moment nodig om flink wakker geschud te worden omdat ik dacht: als ik mij nu rustig houd en meer op de achtergrond treed, het wel overgaat. Nope, niets is minder waar.

Wat kun je je toch vergissen in mensen, je partner……en dit terwijl je toch reeds behoorlijk wat mensenkennis in huis had door het werk wat je gedaan had. Dan denk je achteraf, dat ik dit toch niet eerder gezien heb….maar dat kan ook niet anders als je partner zo veel maskers draagt. Letterlijk een wolf in schaapskleren. Hij deed dingen zonder geweten, zonder gevoel…..

Het enige dat telde was hijzelf. Zowel mijn kinderen als ik moesten onszelf wegcijferen. Wij moesten gaan lopen in zijn voetsporen…….

Als hij het gevoel kreeg dat hij mij niet kon kleineren en koeioneren dan deed hij dat wel bij de kinderen. Dat was zijn middel om mij te grazen te nemen. Soms vluchtte ik samen met mijn kinderen letterlijk het huis uit en een enkele keer lukte het mij dat hij het huis verliet. Als het ware een time-out nam. Op een gegeven moment merkte ik dat als ik zei: “ Ik zie het niet meer zitten om verder deze relatie voort te zetten”, hij als een blad aan een boom kon omslaan en veranderen………maar ook dat bleek een utopie. Zijn doelstelling die hij voor ogen had was het behouden van een relatie, niet onze relatie maar een relatie zodat hijzelf niet alleen kwam te staan.

Ik vertelde dat ik niet wist wie hij was, sterker nog, ik kreeg de indruk dat hij mijn kwaliteiten overnam, mijn persoon, hij stal mij……. Het zorgzame, het sociale, mijn humor, mijn spontaniteit, mijn ik……..”Jij bent mij niet en dat zal je ook nooit worden”.

En als je denkt dat het niet erger kan, het kan altijd erger. Zeker op het moment dat hij bemerkt dat je daadwerkelijk voornemens bent om de relatie te verbreken. Hij dreigde met zelfmoord en moord……De kinderen zou ik nooit meer terug zien als ik er maar aan zou denken om de relatie te beëindigen. Wat doe je dan als moeder zijnde als je partner hiermee dreigt”.

Maar uiteindelijk mede om mijn kinderen en mij uit deze situatie en destructieve relatie te halen heb ik de relatie goed voorbereid verbroken en dat heb ik geweten ook. Als je denkt dat het voor de zoveelste keer niet meer erger kan omdat je al veel hebt meegemaakt, ja het kan erger……….van de ene op de andere dag beland je in een vechtscheiding, en niet omdat jij dat wil, neeeeeeee, meer omdat hij dat in stand hield omdat hij het niet kon verkroppen dat “JIJ” de relatie met “HEM” had verbroken.

De controle over het gezin viel voor hem weg en dat kon hij niet accepteren. En om toch de controle te behouden bepaalde hij alsnog wat er gebeurde door geen toestemmingen meer te geven voor de zorg die de kinderen nodig hadden zoals logopedie, of bij de aanvraag van de paspoorten. Plotseling waren de huisartsen en de kinderartsen niet goed genoeg. Hij had liever van doen met professoren in ziekenhuizen die hij uitkoos en waar je minimaal anderhalf uur voor zou moeten rijden. En tja als hij geen toestemming gaf dan had je geen toestemming en mocht er niets gedaan worden. Op deze manier maakte hij misbruik van het gezag dat hij over de kinderen had.

Kortom: Wij zijn zowel lichamelijk (met opname ziekenhuis en tweejarige behandeling als gevolg) als geestelijk mishandeld en onze energie werd ons ontnomen. Na het verbreken van de relatie voelden mijn kinderen zich niet fijn en veilig bij hem. Zij voelden zich bang en angstig en dit was constant aanwezig. Een gevoel alwaar zij jarenlang last van hebben gehad. 

Ik wil hierbij ook even een kanttekening zetten. Mijn kinderen zijn door hem gelukkig nooit seksueel misbruikt. Wel geestelijke en lichamelijk mishandelt en dat is al veel te veel. Ik neem seksueel misbruik mee op mijn website omdat er teveel kinderen in relaties seksueel misbruikt zijn, en helaas nog steeds seksueel misbruikt worden, en één is al één teveel. Ik neem dit mee omdat ik hierin een opleiding heb gehad en weet welke gevolgen dit kan hebben. Welke gevolgen dit kan hebben heb ik gezien tijdens mijn werk, maar ook in mijn directe vriendenkring.  Neem van mij aan dat deze impact behoorlijk groot is, te groot. Soms te groot om alleen te kunnen dragen.

Ik heb inmiddels heel wat rechtszaken doorstaan, zowel in België als in Nederland. Het overdragen van rechtszaken van het ene land naar het andere land is mogelijk als je maar het juiste artikel weet te vinden. Artikel 15 verordening Brussel II BIS  betrof het juiste artikel, een artikel waar de advocaten zelfs geen kennis van hadden en hoe deze te gebruiken. Bij het Hof van Antwerpen waren drie personen die hier geen kennis van hadden de twee Belgische advocaten, zijn advocaat en mijn Belgische Advocaat en mijn ex-partner. Inmiddels had ik ook een Nederlandse Advocaat die bij deze zitting eveneens aanwezig was. De rechters complimenteerde mij hiermee en legde aan een ieder uit hoe dit artikel werkte en hoe deze zaak verder afgehandeld zou gaan worden. Mijn Nederlandse advocaat had inmiddels het Hof van Beroep te Den Bosch in kennis gesteld van de overdracht. Het ene gerecht moet namelijk zijn bevoegdheid overdragen aan het andere gerecht en de andere dient deze bevoegdheid te accepteren.  Ik ben Fanny Donders van Donders Advocatuur heel dankbaar om mij in Nederland tijdens al deze procedures  bij te staan. 

Ook de uithuisplaatsing neem ik mee. Ik heb hier gelukkig ook nooit mee van doen gehad al heeft mijn ex-partner wel getracht om dit voor elkaar te krijgen. Hij wilde de kinderen bij mij weg laten halen, om mij daarmee te kunnen raken. De kinderen waren voor hem een middel geworden. Een middel om mij diep in mijn ziel te raken. Aanvankelijk trachtte hij de kinderen bij hem te krijgen. Hij bemerkte dat, dat niet ging lukken en vervolgens trachtte hij de kinderen niet bij hem, dan niet bij mij, dan maar bij een ander te laten plaatsen. Daar stak de bijzondere curator een stokje voor. Met als gevolg dat de vader de kinderen één keer in de zes weken, vier en een halve uur zag. Echter dit was voor de kinderen nog teveel.

Dit is een zeer beperkte en beknopte versie van hetgeen wij daadwerkelijk hebben ervaren en meegemaakt. Echter gezien onze privacy laat ik het bij hetgeen hier staat omschreven.

De vader ziet de kinderen niet meer. Indien de vader geen toestemming verleent kan ik, nadat ik in eerste instantie aan hem de toestemming heb gevraagd, en hij weigert alsnog, er zorg voor dragen dat de kinderen datgene krijgen wat zij nodig hebben. Ik heb er zorg voor gedragen, samen met mijn advocaat, door een uitgebreide tekst te schrijven dat na weigering ik alsnog zonder zijn toestemming naar bijvoorbeeld een logopedist of andere hulpverlener kan gaan. In het buitenland en nu in Nederland ben ik de enige die gebruik kan maken van dit punt. (Dit zal alleen dan aan u verstrekt worden bij een samenwerkingsovereenkomst). De kinderbescherming, zij verschijnen in het algemeen daar waar kinderen bij betrokken zijn in de rechtbank, was van dit punt behoorlijk onder de indruk en opperde dat het goed zou zijn als dit ook in Nederland gebruikt zou kunnen worden.

Stand van zaken nu:Inmiddels zijn wij 9 rechtszaken verder, waarvan twee kortgedingen, vier bodemprocedures en drie keer hoger beroep. De bezoekregeling werd niet opgeschort zoals meestal gebruikelijk is maar werd zelfs volledig stopgezet. Daar de vader telkens tegenwerkte en dit ook aangetoond kon worden werd aan mij het eenhoofdig ouderlijk gezag toegewezen. De vader verscheen ook een aantal maal niet op de zitting, en werkte niet mee aan hulpverleningstrajecten. Ook zijn er twee bemiddelingspogingen gedaan, mede op mijn verzoek, ook deze werden door de vader gefrustreerd. Van deze 9 rechtszaken werden vier in België gevoerd mede door de school, het centrum leerlingenbegeleiding en het Vertrouwenscentra. Zorg derhalve altijd dat wanneer de school, een instantie of dergelijke advies uitbrengt dat dit altijd zwart op wit wordt gegeven. In de rechtszaal kun je dit dan meenemen.

Gezien mijn ervaringen kan ik juist mannen en vrouwen helpen die nog in een, en net uit een, destructieve relatie komen. Ik kan je voorzien van tips en adviezen, welke ik niet vermeld op de website, wat je wel kunt doen en wat beter niet. Want let op: Hij/Zij zal jou afschilderen als een labiele persoon, sta dit niet toe. Bij mij is het hem niet gelukt, mede omdat ik van nature een sterke persoonlijkheid heb.

Copyright © Alle rechten zijn voorbehouden aan de maker van deze website: Choosewise.nl.