Het coachingstraject

Ieder coachtraject bestaat uit 4 stappen:

1.Kennismaking

Tijdens het kennismakingsgesprek bespreek ik met jou de hulpvraag en of coaching zinvol is. Dit gesprek kan telefonisch, bij jou thuis of op een nader te bepalen locatie zijn. Op deze manier kunnen wij samen ervaren of het klikt en of mijn manier van werken jou aanspreekt. Mocht de kennismaking bevallen en je bent geïnteresseerd, dan wordt per mail een intakeformulier verstuurd. Deze vul je voordat het intakegesprek plaatsvindt in.  

2. Het intakegesprek

Kies je ervoor om je door mij te laten coachen, dan volgt na de kennismaking bij jou thuis of op een nader te bepalen locatie het intakegesprek plaats. Tijdens dit gesprek, nemen we het intakeformulier door en kun je vragen stellen en aanvullende informatie geven. Aan de hand hiervan stellen we vast wat je wil bereiken en ik geef een inschatting van het aantal coachsessies dat nodig is. Het aantal is meestal, afhankelijk van de hulpvraag, 5 a 6 sessies. Korter kan uiteraard ook.

3. Coachsessies

Tijdens de coachsessies werk ik individueel. Deze gesprekken zullen plaatsvinden bij jou thuis of op een nader te bepalen locatie. In het algemeen is de ervaring dat wanneer de coachsessies in jou eigen vertrouwde omgeving plaatsvindt je, je meer op je gemak voelt. Ik help jou om tot inzichten te komen en antwoorden te vinden op vragen die jou bezighouden. Mijn uitgangspunt is om jou te leren om op eigen kracht oplossingen te vinden en vertrouwen te hebben in jezelf. Ik maak hierbij gebruik van verschillende methoden. Dit is afhankelijk van wat je nodig hebt. Mijn aanpak is altijd oplossingsgericht, to the point, eerlijk en oprecht.

4. Evaluatie- en afrondingsgesprek

Ongeveer halverwege het coachingstraject vindt een evaluatiegesprek plaats. In dit evaluatiegesprek kijken wij waar we staan. Wat was de hulpvraag?  Hebben wij deze bereikt? Als deze vraag met “ja” beantwoord kan worden, houdt dat in dat wij op de juiste weg zitten.  Wanneer deze vraag met “nee” wordt beantwoordt, dan wordt de hulpvraag bijgesteld en gewerkt met tussendoelen om uiteindelijk daar te komen waar wij willen zijn. Aan het einde van het traject hebben wij een afrondend gesprek. We blikken terug op wat we hebben gedaan en welke stappen er gezet zijn. Ter afsluiting geef ik advies en tips voor de toekomst.

Behoudens kladregistratie vindt er geen schriftelijke verslaglegging plaats.

 

Copyright © Alle rechten zijn voorbehouden aan de maker van deze website: ChooseWise.