Kinderrechten

In het kort

Je hebt er recht op om veilig en gezond op te groeien. Je hebt recht op een naam, en op ouders of andere verzorgers die je goed te eten geven, kleren en een veilig huis, die je liefde en aandacht geven, en die ervoor zorgen dat je naar school gaat. Want naar school moet je, dat is je recht maar ook je plicht. Je gaat naar school om te leren over de wereld en om te ontdekken waar jij goed in bent en wat je leuk vindt. Ook heb je recht op vrije tijd om te spelen en uit te rusten. Je hebt het recht om je mening te geven. En als er iets vervelends met je gebeurt of als je ziek wordt, heb je recht op hulp en goede verzorging.

Voor alle kinderen

Kinderenrechten zijn er voor alle kinderen. Het maakt niet uit waar je vandaan komt, hoe je eruitziet en of je rijk bent of arm. Sommige kinderen hebben een moeilijker leven dan anderen en zij hebben recht op extra bescherming en hulp. Bijvoorbeeld kinderen met een beperking of kinderen van ouders die gevlucht zijn uit een land waar oorlog is.

“When the first baby laughed for the first time, its laugh broke into a thousand pieces, and they all went skipping about, and that was the beginning of fairies.”

Landen helpen elkaar

Alle kinderrechten zijn dus opgeschreven in het Kinderrechtenverdrag. Bijna alle landen ter wereld hebben beloofd dat ze hun best doen om zich daaraan te houden. Niet overal en altijd lukt het om kinderen te geven waar ze recht op hebben. In het Kinderrechtenverdrag staat ook dat landen elkaar daarbij moeten helpen. Daarom kan het zijn dat Nederland geld geeft aan een ander land, waar veel armoede of oorlog is, om kinderen daar te helpen.

Het VN-Kinderrechtenverdrag

Op 20 november 1989 namen de Verenigde Naties het ‘Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind’ aan. In dit Kinderrechtenverdrag staan 54 artikelen met afspraken over de rechten van kinderen en jongeren tot 18 jaar. Bijna alle landen in de wereld hebben het Kinderrechtenverdrag ondertekend. Nederland ook, sinds 1995. Na ratificering van het verdrag moet een land zich aan het verdrag houden en ervoor zorgen dat alle wetten en regels zo worden aangepast dat zij voldoen aan de eisen die het verdrag stelt.

Waarom kinderrechten belangrijk zijn

Ongeveer een derde van de wereldbevolking is kind. Kinderen zijn afhankelijk van hun ouders en verzorgers. Naarmate ze ouder worden uiteraard steeds minder. Maar ze zijn desalniettemin afhankelijk van anderen. Dat maakt kwetsbaar. Kinderen lopen een grotere kans op bepaalde ziekten. Ze kunnen zichzelf  nog niet goed verdedigen of beschermen en zijn daardoor kwetsbaarder voor mishandeling of uitbuiting. Omdat kinderen nog in ontwikkeling zijn en daarbij afhankelijk zijn van de liefde, zorg en aandacht van volwassenen is het goed dat er kinderrechten zijn. Minimumeisen waar aan voldaan dient te worden in de omgang met- en zorg voor kinderen. Door iedereen en in het belang van ieder kind.

Kinderrechten zijn er voor alle kinderen. Ongeacht hoe oud ze zijn, waar ze vandaan komen, hoe ze eruit zien. Ongeacht of ze arm of rijk zijn. Gedocumenteerd zijn of niet. Een handicap hebben of niet. Tussen kinderen mag niet gediscrimineerd worden.

Dat kinderrechten zijn opgetekend in een – door vrijwel alle staten ter wereld ondertekend – Kinderrechtenverdrag is belangrijk omdat landen er dus ook op aangesproken kunnen worden indien sprake is van de schending of veronachtzaming van de rechten van kinderen.

Kinderrechten in Nederland: vanzelfsprekend, toch?

Nederland is een rijk en welvarend land, waar de meeste dingen goed geregeld zijn voor kinderen. Toch geldt dit helaas nog niet voor alle kinderen in ons land. Zo groeit één op de negen kinderen in Nederland op in armoede. Ook zijn er helaas kinderen in Nederland slachtoffer van mishandeling, misbruik of verwaarlozing. En wat te denken van de vluchtelingenkinderen die in asielzoekerscentra wonen? Zij kunnen niet altijd naar school en moeten heel vaak verhuizen, waardoor zij niet echt vrienden kunnen maken. Kortom: ook in Nederland zijn er kinderen voor wie het belangrijk is dat hun rechten beschermd worden.

Internationale Dag voor de Rechten van het Kind

Jaarlijks wordt op 20 november de internationale Dag voor de Rechten van het Kind gevierd. Deze datum is gekozen, omdat de Verenigde Naties op 20 november 1989 het Kinderrechtenverdrag hebben aangenomen.

Strength is removing your kids from a toxic environment, Not learning to live with it”for the sake of the kids”.

Alle rechten:

Artikel 1: Definitie ‘kind’

Artikel 2: Geen discriminatie

Artikel 3: Belang van het kind

Artikel 4: Realiseren van kinderrechten

Artikel 5: De rol van ouders bij ontwikkeling kind

Artikel 6: Leven en ontwikkeling

Artikel 7: Naam, nationaliteit en geboorteregistratie

Artikel 8: Eerbiediging identiteit

Artikel 9: Scheiding van kind en ouder

Artikel 10: Gezinshereniging

Artikel 11: Kinderontvoering

Artikel 12: Mening van het kind

Artikel 13: Vrijheid van meningsuiting

Artikel 14: Vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst

Artikel 15: Vrijheid van vereniging en vergadering

Artikel 16: Privacy

Artikel 17: Toegang tot informatie

Artikel 18: Verantwoordelijkheden van ouders

Artikel 19: Geweld, mishandeling en verwaarlozing

Artikel 20: Kind zonder ouderlijke zorg

Artikel 21: Adoptie

Artikel 22: Minderjarige vluchtelingen

Artikel 23: Kind met handicap

Artikel 24: Gezondheid en gezondheidszorg

Artikel 25: Periodieke evaluatie uithuisplaatsing

Artikel 26: Sociale voorzieningen

Artikel 27: Toereikende levensstandaard

Artikel 28: Onderwijs

Artikel 29: Doel onderwijs

Artikel 30: Kinderen uit minderheidsgroepen

Artikel 31: Vrije tijd, spel en recreatie

Artikel 32: Economische uitbuiting en schadelijke arbeid

Artikel 33: Drugsmisbruik

Artikel 34: Seksuele uitbuiting

Artikel 35: Ontvoering, verhandeling en verkoop van kinderen

Artikel 36: Andere vormen van uitbuiting

Artikel 37: Foltering en vrijheidsbeneming

Artikel 38: Gewapende conflicten

Artikel 39: Passende zorg voor slachtoffers van geweld

Artikel 40: Jeugdstrafrecht

Artikel 41: Verderstrekkende bepalingen

Artikel 42: Voorlichting

Artikel 43: Comité voor de Rechten van het Kind

Artikel 44: Rapportageverplichting

Artikel 45: Gespecialiseerde organisaties

Artikel 46 – 54: Toetreding, wijzigingen, voorbehouden en opzegging

 

Bron: kinderrechten.nl

Copyright ©  Alle rechten zijn voorbehouden aan de maker van deze website: Choosewise.nl.