Missie en Visie

Missie

In Your Own Strength:

Empowerment, het in je eigen kracht staan/terugbrengen/het zijn/Jouw zijn en niet die van een ander…… Kijken naar de grenzen die jouw zelfontplooiing in de weg staan of hebben gestaan. Wat belemmerd jou?! Waar komt de angst vandaan die jou in je functioneren belemmert?! Van belang is dat datgene wat de belemmeringen veroorzaakt weggenomen gaat worden. Deze belemmeringen liggen deze in de persoon zelf, in jouw, en wat is daarvoor nodig om deze weg te nemen. Worden deze belemmeringen veroorzaakt door anderen, ex partner, kinderen, vrienden, familie, advocaten, politie, en andere professionals….. Want soms is het noodzakelijk om banden te verbreken. Wij hebben nog een beeld voor ons dat niet helemaal correct is….een beeld dat familieleden harmonisch met elkaar samen zouden moeten leven. Maar die harmonie is er niet altijd. Want als het eenrichtingverkeer is dan is er zeker geen sprake van harmonie. Hiernaast is het ook niet zo dat je maar kost wat kost alles moet accepteren om maar de lieve vrede te bewaren. 

 • Durf jij te zeggen wat je bedoelt,
 • Durf jij je verwachtingen uit te spreken,
 • Durf jij je angst opzij te zetten,
 • Durf jij jou mening te geven aan de professionals,
 • Durf jij jou belangen en die van jou kinderen te behartigen bij een advocaat,
 • Durf jij je grenzen aan te geven,
 • Durf jij voor jezelf en eventueel jouw kinderen op te komen,
 • Durf jij een keer nee te zeggen,
 • Durf jij assertief te zijn,
 • Durf jij…….
 • Durf jij, jij te zijn…….
 • Inzicht, omdenken maar ook zeker omhandelen.

Hierin ga je meer zelf bepalen, jij bepaalt, jij neemt de regie van je eigen leven en eventueel die van je kinderen weer in eigen handen. Er wordt niets meer voor jou bepaalt. Wat heb jij nodig om te herstellen, desnoods een doorverwijzing naar een hulpverlener die mee kan werken aan het herstel. Maar je kunt zelf ook veel……veel mee dan je voor mogelijk gehouden hebt.

Maar ook het verkrijgen van inzicht. Wat is jou aandeel in dit geheel. Actie=reactie. Motiveren tot eigen initiatief en ondersteunen daarvan. Wie zijn jouw vrienden en familie en krijg je voldoende ondersteuning en hulp. Hoe is jouw sociaal netwerk? Of kun je beter breken met bepaalde personen, ook al zijn dat familieleden. Want als er teveel kwaadwillende personen in jou leven verkeren dan kan dat jou letterlijk ziek maken. Bepaalde personen in je leven doen jouw meer kwaad dan goed….en als dat zo is wat doe jij dan???? Wil jij dat??? Want zeg maar eens “NEE”, wat gebeurd er dan? 

Wat als je handelt vanuit jou en niet vanuit:

 • Wat een ander dan zou zeggen?
 • Wat een ander zou willen dat jij doet?
 • Wat een ander dan wel/niet over jou zou gaan denken?

Waar houdt jij je aan vast…aan een vriendschap of relatie die niet eens bestaat? Het moet zijn van wat jij wilt en niet vanuit wat een ander zou willen Je moet niet komen in het zijn van een ander, dat is zijn zijn en niet die van jouw. En dat is ook wat belangrijk is in een relatie, eender welke relatie:

 • Ouder-kind;
 • Verzorger-kind;
 • Vriend-vriend;
 • Vriendin-vriend;
 • Vriendin-vriendin;
 • Partner-partner;
 • Familie-familie.

Visie

Renovatio betekend wedergeboorte. Wedergeboorte is een nieuwe start die je maakt. Dat wat je wil uitstralen naar de buitenwereld, het zijn……. Je begint opnieuw met leven. Je kijkt anders tegen de ervaringen die je hebt opgedaan aan. Je mag leren leven zoals jij dat graag wilt en zoals jij dat voelt. Wie ben je en wie wil je zijn? Wat is jou identiteit en wat is je gewenste identiteit? Hoe ga je dat aanpakken? Jij hebt de regie van je eigen leven in handen.

Copyright © Alle rechten zijn voorbehouden aan de maker van deze website: Choosewise.nl.