Omgaan met een Narcistische ouder

Hoe ga je om met een narcistische ouder?? Heb je een partner die een narcistische persoonlijkheidsstoornis heeft?? Heb jij kinderen waar de narcist en jij samen zorg voor dragen?? Hebben jullie gezamenlijk nog kinderen?? Heb jij en of de narcist nog kinderen uit een voorgaande relatie?? Hebben jullie nog contact met die kinderen?? Hoe verloopt dat contact?? Hoe staat de narcist ten opzichte van de kinderen, zijn kinderen, jouw kinderen?? Heef hij een voorkeur voor een bepaald kind?? Laat hij duidelijk blijken welk kind zijn lievelingetje is en op welke kind hij letterlijk de “pik”  heeft?? Hoe ga jij om met de voorkeuren die hij heeft voor een bepaald kind?? Wat doe jij als hij duidelijk zijn afkeer ten opzichte van een bepaald kind laat blijken?? Hoe ga je om met een narcistische ouder en zeker als er gezamenlijke kinderen zijn?? Maar als jezelf het kind bent, hoe ga je dan om met jou narcistische ouder?? Zet deze ouder zich boven en jou en vindt hij zichzelf belangrijker dan jou?? Ben jij en de narcistische ouder nog bij elkaar of heb jij, of hij reeds besloten de relatie te beëindigen?? Of zijn jullie al uit elkaar en hebben jullie een omgangsregeling?? Hoe reageer jij op de narcist?? Geef je hem pluimen/complimenten om de lieve vrede maar te bewaren?? Zeg je wat je van hem denkt?? Doe je alles af met een flinke dosis humor?? Ik kan je al één raad geven…… lees hem nooit de les en zeker niet in het bijzijn van anderen. Houdt je in, of doe het af met humor!!

Niemand kan bepalen wat je moet doen!! Dat je bij die persoon weg moet gaan!! Dat bepaal jij en jij alleen. Maar wat je wel zou moeten doen is je afvragen wat beter is!! Beter voor jou en je kinderen en waar jullie gelukkiger zullen worden en van wat jullie gelukkiger maakt. Want laten we eerlijk zijn iedereen heeft toch recht op geluk. Een narcist zal jou dat geluk nooit niet geven.

Echter een ding is zeker dat veel relaties geen stand houden door het gedrag van de narcist en omdat de omgeving niet meer tegen dit gedrag kan. 

Mocht een narcist zijn eigen gedrag doorhebben en realiseren waar hij mee bezig is dan is behandeling in het algemeen geen optie omdat een narcist niet om moeilijk te behandelen is of daar totaal niet voor open staat. Mocht een narcist hulp aanvaarden dan is dat om er zelf wijzer en beter van te worden.

 

       “Stop looking for happiness in the same place you lost it”

 

 

 Normale dosis narcisme

Het is normaal dat je een bepaalde dosis narcisme in je hebt. Narcisme is een bepaalde vorm van eigen liefde. Het is belangrijk voor de ontwikkeling om op een gezonde manier van jezelf te houden. Wordt de eigenliefde storend  voor de persoon zelf of voor zijn omgeving en is dit overdreven of veel te veel, zeg maar erover…..!! Dat is niet normaal. Narcisme kan zich namelijk uiten in een ziekelijke vorm. Dan kan er sprake zijn van een persoonlijkheidsstoornis. 

 

 

 

De narcistische ouder!

Voor de buitenwereld ziet het eruit of je een normaal liefdevolsgezinsleven hebt. Alleen uiterlijke schijn bedriegt en kan je behoorlijk bedriegen. Verklaarde jou vrienden je voor gek omdat je over een van je ouders klaagde., want ja laten we eerlijk zijn dan  kan je vriend of vriendin niet zien omdat de narcist zich heel anders voordoet ten opzichte van je vrienden. Maar jij weet wel beter. 

Had jij te maken met leugens, liegen, pathologisch liegen, manipulaties, geestelijke- emotionele en lichamelijk misbruik??  Maar anderen zien dit niet. Kun je nagaan als je hier mee te maken hebt of hebt gehad hoe een narcistische ouder te werk is gegaan. Als kind zijnde begrijp je hier totaal niets van. 

Een narcist heeft in zijn jeugd vaak ook te maken gehad met een narcistische ouder.

 

 

Partners van Narcisten

Als partner van een narcist voel je je vaak ongelukkig in de relatie. Je bent ontevreden en had heel iets anders van de relatie verwacht. Waar is de charmante man waar je voor viel. Waar is de hoffelijke man waar je voor viel. Die lijkt plotseling verdwenen te zijn. Je snapt hier totaal niets van.  Je ontvangt geen liefde, begrip, erkenning, waardering, respect,  empathie, eerlijkheid en vertrouwen. Je krijgt een hoop kritiek te verduren en  onredelijke woede uitbarstingen van de narcist. Hij vervalt in stilzwijgen, je lijkt niet tot hem door te dringen en hij vertelt een hoop leugens. Jij en jullie eventuele kinderen geven liefde en krijgen daar emotionele, geestelijke en soms ook lichamelijke mishandeling voor terug. Hij zal ook nooit zijn verantwoordelijkheid nemen voor zijn gedrag en voor zijn handelswijze. Niet voor een ander, niet voor jouw maar ook niet voor zijn kinderen.

Het wordt lastig als je samen met de narcist ouders bent van een kind of kinderen. Een narcist is kun je niet veranderen, tenzij de narcist dit zelf wilt. Maar houdt er dan rekening mee dat hij zal veranderen als hij daar zelf voordeel uit kan halen. Een narcist is ervan overtuigd dat de wereld en jij niet goed zijn. Een narcist heeft geen realistisch beeld van de wereld in het algemeen en ook niet van de wereld rondom hem. Realiseer je dat de narcist een persoonlijkheidsstoornis heeft. 

 

” Respect yourself enough to walk away from anything that no longer Serves you, Grows you, or makes You Happy.”

Blijf in gesprek over de opvoeding

Een narcistische ouder denkt snel dat hij niet betrokken wordt in de opvoeding van zijn kinderen. Ook al licht jij hem overal over in, vertel je wat je doet, stuur je mails, bel je hem op, hij zal jouw verwijten maakt dat hij niet ingelicht is. Jij alleen de beslissingen neemt. Dat je geen overleg pleegt met hem. Dat je misbruik maakt van het ouderlijk gezag. Dat je dat inzet om macht over de narcist te hebben en te houden. Hij kruipt letterlijk in de slachtofferrol. Een rol die hij zich maar al te graag toebedeelt. 

Ook al zegt hij dit, zorg dat je alles hierover vastleg, maak een dagboek aan. Noteer de gesprekken. bewaar de mails, appberichten en de sms berichten zodat jij altijd aan  kan tonen dat jij hem wel degelijk in de opvoeding betrokken hebt. 

Mochten de kinderen aangeven dat papa vreemd doet, raar is, zich raar gedraagt, maak het dan bespreekbaar  bij je kind. Leg het kind uit wat wel normaal gedraag is en hoe het zou moeten en wat niet correct is. Ga niet zeggen zo is hij nu eenmaal. Je kind gaat dan denken dat dit soort gedragingen normaal zijn en dit terwijl dat niet zo is. Praat wel op he niveau van het kind. Op zijn level. Leg uit wat narcisme is!! Wat manipuleren is!! En wat leugens, liegen  en pathologisch liegen is en de verschillen hierin.

 

Kind van de narcist!

Heb je vroeger wel eens het gevoel gehad dat het nooit goed genoeg was voor je ouder!! Wat je deed je deed het nooit goed!! Werdt jou verteld dat je ouder altijd gelijk heeft en dat jij gewoon moet luisteren naar hetgeen zij jou vertellen!! Dulden zij geen tegenspraak?? Had jij het gevoel dat je niet jezelf kon of mocht zijn?? Dat jij je eigen ik kwijt was?? Jij geen eigen identiteit had of kon ontwikkelen?? Als dit jouw als kind bekend voorkomt dan is de kans groot dat je met een narcistische ouder te maken hebt of hebt gehad.

Maar wat nog meer: 

 • Had je te maken met dat Zijn wil wet was, en duldde de narcist geen tegenspraak.
 • Verboden woorden zoals: Mogen en willen, mocht jij deze woorden in welke vorm dan ook, niet gebruiken.
 • Emotionele, lichamelijke,  geestelijke mishandeling of zelfs seksueel misbruik. Je doet aangifte bij de politie en wordt het geseponeerd in verband met de bewijslast. Dat is verdomd moeilijk om te verteren of überhaupt te begrijpen. Maar het laat diepe, hele diepe wonden achter.
 • Stond jij ten dienste van een van je ouders of wel van beiden? 
 • Was jij er om hen te plezieren?
 • Vond de narcist zichzelf belangrijker dan jij?
 • Werden er onrealistische verwachtingen gesteld ten opzichte van jou?
 • Leefde jou ouder in een fantasie wereld die onrealistisch was en wilde de narcist deze kost wat kost in stand houden? Hier kom je pas achter wanneer je volwassen bent.
 • Ontving jij geen liefde zoals een kus, een kroel of zelf een compliment?
 • Als je ziek was, ging de narcistische ouder dan met jou naar de huisarts of een arts als dat nodig mocht blijken te zijn of hield hij jou daar bewust bij weg?
 • Verkeerde jij in een omgeving waarin jij je veilige voelde of juist totaal niet!!

Een narcist vraagt van het kind veel aandacht en verzorging terwijl dit in principe en in normale omstandigheden andersom zou moeten zijn. Een narcist heeft geen inlevingsvermogen in de richting van het kind. Je kunt dan spreken van verwaarlozing op elk vlak dan ook.

 

Schade voor het kind!

 

Wegcijferen!

Het kind van een narcistische ouder leert reeds op zeer vroege leeftijd zichzelf weg te cijferen en ten dienste te staan van de narcistische ouder. Het kind had niets te zeggen, te willen of te mogen. Het mocht niets vragen voor zichzelf. Het kind mocht alleen maar iets vragen als het voor de narcistische ouder was. Krijg je goedkeuring  en de aandacht van de narcist dan is dat eerder doordat jij jezelf hebt weggecijferd en iets hebt gedaan ten dienste van de narcistische ouder, maar niet voor jezelf.

 

“Ook een kind heeft bestaansrecht!! dit heft namelijk grote gevolgen voor de ontwikkeling van het kind in de richting naar volwassenheid toe”

 

Het kind met een narcistische ouder heeft het heel zwaar!

Kinderen van een narcistische ouder moet veelal voldoen aan alle, ook emotionele, behoeftes van de ouders, terwijl dit uiteraard eigenlijk andersom zou moeten zijn. Een narcistische ouder is niet in staat om van een kind te houden, het houdt alleen van hetgeen wat het kind voor hem kan betekenen. Het kind leert om voor de ouder te zorgen en zichzelf nietig op te stellen, alsof het er niet toe doet, niet belangrijk genoeg is, zich weg te cijferen.

Hoe ga je om met een narcistische ouder?

Zowel als volwassene als kind ga je ervan uit dat er liefde in het gezin is waar jij deel vanuit maakt. Je gaat ervan uit dat je partner van je houd. De kinderen houden onvoorwaardelijk van hun ouders en zij gaan ervan uit dat hun ouders van elkaar houden. Kortom er is liefde in het huis. Als je liefde geeft verwacht je liefde terug. Liefde zou wederkerig moeten zijn.

Althans dat zou het moeten zijn in normale omstandigheden!!

Bij een narcistische ouder is er echter geen sprake van liefde. Behoudens eigenliefde. De narcist houd alleen van zichzelf. Een narcist zal er alles aan doen om het leven van zijn partner en die van zijn kinderen te ontwrichten. Het is net alsof hij niet kan zonder ellende. Hij haalt zijn energie uit ellende, dat is zijn voeding. 

De Narcist wilt de macht en controle behouden over zijn slachtoffers. In een relatie zijn, zijn slachtoffers, zijn partner, ex-partner en/of kinderen.

Een narcistische ouder maakt het zijn kind moeilijk, het kind heeft het behoorlijk zwaar met een narcistische ouder. Een narcistische ouder stelt het kind bloot aan emotionele, psychische en soms fysieke mishandeling. Zij maken hierbij gebruik van mindfuck games.

 

Wat moet je niet doen?
 • Commentaar leveren op de narcist, moeilijk ja klopt. 
 • Ga niet in tegen de narcist.
 • Ga de strijd niet met een Narcist aan, je verliest het bijvoobaad, ten zij je weet hoer je er mee om moet gaan? Maar blijf op je hoede!
Wat moet je wel doen??
 • Steek de narcist heel veel pluimen in zijn kont. Geef complimenten, dat hij het goed doet.
 • De narcist op een voetstuk plaatsen, ophemelen.
 • Verwen de narcist.
 • Geef hem heel veel onverdeelde aandacht.
 • Geef hen liefde, heel veel liefde.
 • Blijf in gesprek gaan over de opvoeding van de kinderen.
 • Voldoe in de behoefte van de narcist!

 

Let op!!
 • Kinderen kunnen het gedrag van de narcistische ouder kopiëren. Gewoon omdat ze denken dat het zo hoort. Ieder kind kopieert zijn ouder en zij staan er niet bij stil dat het niet juist is wat die narcistische ouder doet. 

 

” Opgroeien mij een Narcistische ouder, geeft je een gevoel alsof je nooit genoeg bent, hoe hard je ook werkt. Het voelt niet vlug voldaan. Je moet zo waken over jezelf. Om je niet af te sluiten voor alles en iedereen.”

 

 

Wees eerlijk tegen je kind!!

Het is als gezonde ouder van belang dat je eerlijk bent ten opzichte van je kind. Spreek de waarheid en draai er niet omheen. Heeft het kind nog omgang met de narcistische ouder leer het kind dan daarmee om te gaan en in welke situatie hij het beste op welke manier kan handelen, zonder daar met al teveel kleerscheuren uit te komen. Vertel het kind dat het niet aan hem/of haar ligt maar aan de andere ouder. Vertel wat wel normaal is en wat niet!! 

 

Wat kinderen jou kunnen vertellen?

 

Met welke problemen kunnen kinderen van een narcistische ouder in hun eigen volwassen leven te maken krijgen!!

Het besef wat jou is overkomen komt pas veel later en vaak pas op het moment dat je volwassen bent of zelf kinderen hebt. Heb jij je wel eens afgevraagd:

 • Wat is dit?
 • Waar ben ik in beland?
 • Realiseer jij je nu dat wat jij eerst normaal vond dat dit in principe totaal niet normaal was!
 • Wie ben jij nu echt, ik weet niet meer wie jij bent?
 • Wat is er toch aan de hand, ik begrijp hier totaal niets meer van?

Als je het niet meer begrijpt, het gedrag van de ander niet, begin je dan eens af te vragen waar dit door komt. Laat je ook niet wijsmaken dat dit door jou komt, of dat dit jouw schuld is, zodra deze woorden uit de mond van een van je ouder komt realiseer je dan dat je te maken hebt met een narcist.

 

Heb jij??

Maar vergeet een ding niet, wat ook heel belangrijk is, datgene wat heel belangrijk is dat ben “JIJZELF”.

Heb jij:

 • Moed.
 • Doorzettingsvermogen.

Sta op en kom op voor jezelf !!

 

Tegenstrijdigheden!

In deze tekst staan soms wat tegenstrijdigheden. Waarom, vraag je je dan af? Het ligt eraan welk pad jij wenst te bewandelen of kunt bewandelen! Wij kijken dan naar de handvatten die wij jou, in jouw situatie, het beste kunnen aanreiken. 

 

 

In verband met de leesbaarheid verwijs ik naar de narcist als een “hij”. Dit is puur taalkundig gekozen. Het is niet de bedoeling te concluderen dat narcisten altijd mannen zijn en dat slachtoffers van narcisme altijd vrouwen zijn! Er zijn heel wat mannen slachtoffer van een vrouwelijke narcist! Alle slachtoffers van narcisme m/v zijn hier van harte welkom!

Copyright © Alle rechten zijn voorbehouden aan de maker van deze website: Choosewise.nl.