Privacybeleid

Deze website is eigendom van ChooseWise, gevestigd te Tilburg, en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacybeleid.

ChooseWise hecht groot belang aan het vertrouwen dat u in ons schenkt en heeft derhalve jouw privacy hoog in het vaandel staan. Daarom hou ik mij aan de wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) welke op 25 mei 2018 inwerking  treedt en geldig is voor de hele Europesche Unie. Dit privacybeleid wordt up to date gehouden bij eventuele veranderingen. De laatste update heeft plaats gevonden op 22 mei 2018 en is inmiddels aangepast aan de nieuwe wetgeving.  

In dit privacybeleid vind je informatie over de persoonsgegevens die ChooseWise verwerkt, de doelen, en de grondslagen, bewaartermijnen, met welke derden wij gegeven delen of kunnen delen, cookies, verzoek tot inzage, verwijdering of aanpassing van je gegevens.

Contactgegevens:

 • Website: https://ChooseWise.nl
 • Mail: info@ChooseWise.nl
 • Plaats: Tilburg 
 • Telefoonnummer: 0031-(0)6-83115599

Persoonsgegevens die wij verwerken

ChooseWise verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam.
 • Geslacht.
 • Geboortedatum.
 • Geboorteplaats.
 • Adresgegevens.
 • Telefoonnummer.
 • E-mailadres.
 • Identiteit.
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te   maken, in correspondentie en telefonisch.
 • Locatiegegevens.
 • Bankrekeningnummer.
 • Gezondheid.
 • Strafrechtelijk verleden.
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar. 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ChooseWise.nl, of middels ons contactformulier dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

ChooseWise verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Verwerkingsgrondslag uitvoering van een overeenkomst:

 • Afhandelen van jouw betaling.
 • Je toe te laten voegen op een van de facebookpagina of Facebookgroepen van ChooseWise.

Verwerkingsgrondslag toestemming:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief.
 • ChooseWiseanalyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

ChooseWise neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

ChooseWise bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. ChooseWise maakt gebruik van een persoonlijk dossier alwaar Jouw persoonlijke gegevens in bewaart worden voor de duur van zevenjaar.

Persoonsgegevens verstrekt ten behoeve van het lidmaatschap van de Facebookpagina en de Facebookgroepen

 • Zolang je lid bent en 7 jaar daarna.
 • Ten behoeve van de ledenadministratie en wettelijke bewaartermijn voor de fiscus.
 • Persoonsgegevens ten behoeve van de inschrijving professionaliseringsactiviteiten zeven jaar na inschrijving.
 • Persoonsgegevens ten behoeve van het coachprofiel te verwijderen door het lid zelf voor zover niet nodig ten behoeve van de wettelijke bewaartermijn van de fiscus.

Delen van persoonsgegevens met derden

ChooseWise verstrekt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. ChooseWise blijft echter verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast kan ChooseWise jouw persoonsgegevens verstrekken aan andere derden. Dit laatste doen wij enkel en alleen met jouw nadrukkelijke toestemming tenzij er levensbedreigende situaties ontstaan. Uitsluitend dan zal ChooseWise aan derden en alleen als dit nodig is informatie verstrekken om te voldoen aan de eisen die de wet stelt. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van Jouw persoonsgegevens door ChooseWise en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou bewaren in een computerbestand naar jou of een door jou genoemde organisatie  te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@ ChooseWise.nl of maak gebruik van ons contactformulier.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. ChooseWise zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

ChooseWise wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: Autoriteit Persoonsgegevens

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

ChooseWise neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk heeft dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op  via info@ ChooseWise.nl of middels het contactformulier.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

ChooseWise gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. 

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en je gebruiksgemak. Deze zorgen ervoor dat je website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. 

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Copyright ©  Alle rechten zijn voorbehouden aan de maker van deze website: ChooseWise