Relatieslachtoffer Borderline

Hoe kun je leven met een borderliner als partner en wat kun je doen om relatieproblemen het hoofd te bieden? Met iemand samenleven die een borderline persoonlijkheidsstoornis heeft is behoorlijk ingewikkeld. De partner wordt vaak tot waanhoop gedreven vanwege hun grillige stemmingswisselingen en extreem gedrag. Borderline staat voor het grensgebeid van psychose en neurose. Het belangrijkste kenmerk van een borderline persoonlijkheidsstoornis is een diepgaand patroon van instabiliteit in intermenselijke relaties, zelfbeeld, denken, voelen en handelen. Borderliners denken heel zwart-wit over hun relaties: of iemand is geweldig – of hij is waardeloos. Zo prijzen ze je de hemel in en het volgende moment boren zij jou de grond in. Hier zit niets tussenin!

“Borderline: Dansend op een prikkeldraad, steeds ten einde raad. De rand van de afgrond strelend, wie weet werkt de sprong helend”.

Het onderhouden van een intieme relatie met een persoon die borderline heeft, kan dikwijls leiden tot een déjà vu-gevoel: ‘Dit hebben we eerder meegemaakt, daar geen we weer!’ Zeker als zij bemerkt dat je de relatie wilt verbreken. Zij zal er alles aan doen om de relatie te behouden. Een borderliner kan namelijk niet alleen zijn. Sex is een middel die zij hierbij inzetten.

Iemand die een Borderline stoornis heeft kan niet goed alleen zijn en relaties met anderen zijn heel belangrijk. Zij maken in het algemeen heel makkelijk contact en hebben in het begin de neiging om de ander te idealiseren, maar in het algemeen hebben zij ernstige tot zeer ernstige problemen in een relatie.

In eerste instantie worden de signalen en de symptomen door de partner niet herkend. Zodra de signalen wel herkent worden dan zijn de problemen daarmee nog niet meteen verholpen. Als een partner echte gevoelens heeft dan is deze instaat om ongekend veel te accepteren, en dat is in de ogen van anderen vaak onbegrijpelijk.

Aanvankelijk lijkt de relatie goed en heel intensief te zijn, met uitbundig goede tot extreme seksuele contacten.

Door het onvoorspelbaar gedrag van een Borderliner, heftige emoties en soms zelfs agressieve reacties, is het heel moeilijk om een relatie met hen in stand te houden. Door hun angst om verlaten te worden, proberen zij de ander eerst te claimen en reageren ze zeer heftig wanneer dit niet blijkt te werken. Een Borderliner kan iemand op een voetstuk zetten, zich teleurgesteld voelen, degene meteen laten vallen en tenslotte de ander het gevoel geven dat zij degene zijn die in de steek gelaten wordt.

Een relatie hebben met een Borderliner valt in het algemeen niet mee. Dit is mede afhankelijk van de ernst van de borderlinestoornis. Mensen met Borderline drijven mensen in hun omgeving vaak tot waanhoop met hun grillige stemmingswisselingen en extreme gedrag. Een Borderliner heeft vaak hoge verwachtingen maar zijn zelf niet in staat om te geven. Ze zijn vaak niet duidelijk naar de ander en wisselen aanhankelijkheid en afstotend gedrag met grote regelmaat af. Hierdoor kun je moeilijk uit een relatie met een Borderliner stappen. Als iemand kritiek uit op een Borderliner, veroorzaakt dit vaak paniek en dat kan zich uiten in extreem alcoholmisbruik, drugsmisbruik, zelfmoordpogingen, zelfbeschadiging, depressies, verwardheid, eetproblemen, roekeloos omgaan met geld, dreigen en manipuleren bij de borderliner. In sommige situatie kunnen kortdurende psychoses optreden. Er zijn zelfs Borderliners die in de prostitutie belanden.

Zij zien de consequenties van hun handelen totaal niet in.

De relatie met een Borderliner wordt in het algemeen beëindigd wanneer er externe problemen ontstaan. Problemen met de kinderen, financieel, politie, GGZ, jeugdzorg en dergelijke.

Wanneer een relatie verbroken wordt betekent dit vaak voor de partners van een Borderliners vaak emotioneel veel verdriet en pijn, en de meesten voelen zich nadien emotioneel volkomen gebroken en leeggezogen.

De partner van een Borderliner zal zich in het algemeen inspannen om het de Borderliner naar de zin te maken, maar niets is ooit goed genoeg. De partners cijferen zich weg om ruzies te voorkomen, voelen zich ondergewaardeerd, krijgen last van spanningen. Je krijgt overal de schuld van en het is allemaal jou fout. Je doet het nooit goed en je kunt het gevoel krijgen dat de verwachtingen van een borderliner voortdurend verandert en bijgestelt wordt. De borderliner projecteerd gevoelens, tenslotte is er niets mis met haar maar met “jouw”. Je krijgt het gevoel dat alles wat je zegt en doet verdraaid wordt of tegen je wordt gebruikt. Je krijgt kritiek en beschuldigingen naar je hoofd geslingerd.

Je voelt jezelf onmachtig en aan de andere kant heb je een groot verantwoordelijkheidsgevoel en je wilt blijven zorgen en tegen beter weten in blijven hopen dat het goed komt tussen u en de Borderliner. Zij maken misbruik van u goedgelovigheid en zorgzaamheid. Hiernaast geven zij de indruk dat jij alles verkeerd doet en zegt, zodat je ook nog gaat denken dat het aan jouw ligt terwijl de oorzaak toch echt bij de Borderliner ligt. Je gaat steeds meer sorry zeggen. Je teert of kwijnt weg. Je kunt last krijgen van hoofdpijnen en andere lichamelijke kwalen door opgekropte eigen emoties. Je gevoelsleven staat op zijn kop en je bent verward. Een partner mag niet te dichtbij komen want dat ziet de borderliner als een bedreiging

Wanneer je als partner de relatie met een borderliner niet meer aankan, dan kan het verbreken van de relatie ook heel moeilijk zijn. Zodra je aangeeft dat je het niet meer ziet zitten en de relatie wilt verbreken dan kan de borderliner ineens heel overdreven de liefde proberen te herstellen en zich ineens heel erg inzetten om maar niet verlaten te worden. Dit kan heftige emoties losmaken bij de borderliner waardoor ze gaan dreigen met zelfmoord en andere ernstige gevolgen zoals op jou inrijden met de auto. Dit maakt het juist heel moeilijk om de relatie te verbreken en zo modderen deze partners soms jarenlang door

“The sad truth is: Sometimes you have to protect yourself from certain people, no matter how much you love them….”

“Stop hiermee” en leg je relatie eens stevig onder de loep en bekijk waar de “oorzaak nu daadwerkelijk ligt”……en doe daar iets mee, voordat je nog verder wegkwijnt in een relatie die jouw niet waard is. Een Borderliner heeft altijd overmatige aandacht nodig en deze willen zij kost wat kost krijgen. Zij dwingen de aandacht af op een destructieve wijze. Jij bent degene die zich zal moeten wegcijferen en zal moeten opofferen. Maar niet jij alleen….dit geldt ook voor de kinderen. Een Borderliner is manipulatief, claimend en overheersend. Je wordt een hoek in gedreven waarin je de controle over jezelf dreigt te verliezen, waarin je het gevoel krijgt geen zeggenschap meer over jezelf te hebben. Een Borderliner denkt niet aan jouw, een Borderliner denkt alleen aan zichzelf. 

Familie

 

Een Borderliner heeft een negatieve invloed op zijn directe omgeving, zoals partners, kinderen en ook familieleden. Deze invloed wordt in het algemeen zwaar onderschat. Iedereen die een Borderliner in zijn directe omgeving heeft lijdt onder deze stoornis. Dit merk je reeds van jongs af aan. Het kind vraagt extreem veel aandacht en de aanwezige broers en zussen leren reeds van jongs af aan zichzelf weg te cijferen. Patronen sluipen er reeds van jongs af aan in, en hoe langer deze instant gehouden worden, zijn deze nauwelijks of zelfs helemaal niet meer te doorbreken. De Borderliner ziet en merkt dat het werkt en zal zijn gedrag blijven voortzetten en zelfs kracht bijzetten, door te manipuleren, zich agressief op te stellen en te dreigen met zelfmoord met als doel om haar zin door te drammen. Familieleden zijn ten einde raad, worden vaak niet begrepen, raken gefrustreerd en weten niet waar ze het zoeken moeten. Aanvankelijk zien zij vaak niet wat er gaande is en denken dat het komt door de relatie omdat die op de een of andere manier niet werkt. De schuld wordt door de Borderliner ook bij de ander neergelegd waardoor deze opgezadeld wordt met een schuldgevoel. De ouders denken dat ze iets mis doen tijdens de opvoeding en zoeken en vragen om hulp. Men gaat opzoek naar antwoorden en in eerste instantie struint men het internet daarvoor af. Opzoek naar antwoorden voor de gedragingen die de Borderliner laat zien. Ze zoeken om te kijken wat “zij” hiermee moeten! Hoe “zij” hiermee moeten leren omgaan. Op internet vinden zij de antwoorden die zij zoeken, zij herkennen de gedragingen en van herkenning ga je naar erkenning. Ze zien in dat zij niet het probleem vormen, maar dat de oorzaak bij de Borderliner ligt.

 

 

Wegcijferen

Jezelf wegcijferen, constant aanpassen, rekening houden met de ander en het belang van de ander voor die van jou zetten, lijkt voor sommige als van zelfsprekend. Dit is wat een relatieslachtoffer van een Borderliner doet. Het belang van de ander voorop  zetten, voor zijn eigen belang. Als je jezelf wegcijfert ten opzichte van de ander dan zet jezelf klem, je doet je kleiner voor en je gunt het jezelf op de een of andere manier niet om voor je eigen belangen op te komen, op te komen voor jouw bestaansrecht om voluit te kunnen genieten an het leven en dit uit te stralen. Heb je geleerd om jezelf weg te cijferen om de lieve vrede te bewaren”Stop daarmee“. Jij hebt namelijk net zoveel bestaansrecht als ieder ander, net zoveel bestaansrecht als de Borderliner, kom voor jezelf op. 

Waarom ga je toch niet weg versus maar jou mankeert toch niets

Blijf je of toch maar niet…..!!

Was het maar zo makkelijk om weg te gaan. Het is makkelijker gezegd dan gedaan….!!

En ook de adviezen die erop volgen kennen we al: “Joh, je moet je gewoon losmaken van haar.” “Ze bedoelde het niet kwaad, zij deed ook maar hoe ze is opgevoed.” Accepteer haar maar zoals ze is” , “ze kan er niets aandoen” En dat lijkt allemaal zo vanzelfsprekend en makkelijk, maar vaak blijkt dat dat niet zo is.  Zeker als je er emotioneel bij betrokken bent, je nog van haar houd, je nog op de een of andere manier verbonden voelt met haar. En wat als er kinderen zijn, wat dan, die kun je toch ook niet aan hun lot overlaten. 

De keerzijde hiervan is dat er altijd mensen zijn die zeggen:” jij bent niet ziek”, “jou mankeert niets”, “stop maar met zeuren we kennen het al”, “komt hij weer aan zetten”, “accepteer het nu maar of leer er maar mee om te gaan”, “je moet haar steunen want zonder jou lukt het haar niet”……..Jaaaa hallo zeg, of dat zo makkelijk is. Je hebt je telkens weggecijferd voor haar, ten koste van jezelf. Je begint je eigen identiteit te verliezen, je weet niet meer wie je bent. Je wordt door de Borderliner meegezogen in haar instabiele leven. Jou leven wordt een rollercoaster en veranderd je. Het verlies van jezelf. Hoe ga je het redden?? Hoe ga je hiermee om?? Accepteer je het, want in het algemeen leren Borderliners door de jaren heen omgaan met hun psychische stoornis. Er zijn mannen die dat kunnen, maar er zijn ook voldoende mannen die het beu zijn en voor zichzelf leren kiezen.

Maar buiten dit kun je ook gevangen zitten in een relatie en neem maar van mij aan dat dit meer voorkomt dan dat je denkt. Voor de meeste onbegrijpelijk…..je verlaat toch een partner die jou seksueel misbruikt of mishandeld…..maar een partner die ook nog eens een persoonlijkheidsstoornis heeft, heeft jou emotioneel in zijn of haar grip. Dit is vaak alleen te begrijpen door personen die het aan den lijve hebben ondervonden. 

Zeg, het blijft wel je moeder, zo praat je toch niet

Maar wat als je een ouder hebt die een Borderliner is?? Je deelt  situaties die je mee hebt gemaakt met een ander. De ander vindt je al snel ongeloofwaardig waardoor jij vaak verbouwereerd achterblijft. Je bent ondankbaar, zo slecht als dat jij zegt dat je moeder is, zo slecht kan ze toch niet zijn. Dat zeg je toch niet over je eigen ouder…..of heb je wel dat recht om dat te zeggen.

Heb je het recht om alle contacten te verbreken of tot een minimum te beperken. Als dit in jou voordeel werkt en dit ten goede komt van jezelf en je eigen ontplooiing dan heb je zeker dat recht. Doe dat waar jij je goed bij voelt en leg vooral geen verantwoording af aan een ander. Niemand heeft namelijk het recht om jou lichamelijk dan wel geestelijk te mishandelen of misbruik van jou te maken.

“I become attached to people I shouldn’t. I distance myself from the people who matter. I am bad with people. I am good at being alone. But I hate being LONELY”

Het ligt niet aan jou

Het meest belangrijke is, is dat je in jezelf moet geloven. Twijfel nooit aan jezelf en al helemaal niet aan je onderbuik gevoel. Negeer die niet. Je onderbuik gevoel waarschuwt jou. Laat je ook niets aanpraten of wijs maken door de Borderliner…………maar ook niet door anderen. Iedereen vindt wel iets…..weten je te voorzien van goedbedoelde wijze raad. Misschien vertel je anderen niet alles omdat je bang bent dat ze jou juist voor gek zullen verklaren. Sta dit niet toe. Kom op voor jezelf, want het ligt niet aan jou, jij bent niet gek of dom. Het is niet jouw schuld al probeert de Borderliner jou wel een schuldgevoel aan te praten. Jij bent het slachtoffer, dit geeft de titel van dit artikel ook aan. Jij bent een relatieslachtoffer van een Borderliner. Een kind is het slachtoffer van zijn Borderlinemoeder of vader. Een partner is het slachtoffer van zijn Borderlinevrouw of man. Familieleden zijn het slachtoffer van een Borderlinemoeder, vader, zus, broer, opa of oma. Je hoeft niet alles te accepteren. “Stop daarmee”.

Omdenken

Het begint bij het leren omdenken. Maar wat is omdenken? Omdenken is denken in termen van mogelijkheden en niet van problemen. Het is een manier van denken waarbij je kijkt naar de werkelijkheid zoals die is, en wat je daar mee zou kunnen. Je gebruikt in feite de energie van het probleem voor iets nieuws. De grondlegger van omdenken is Berthold Gunster, schrijver van onder meer ‘Ja-maar wat als alles lukt’ en ‘Huh?! – de techniek van het omdenken’.

Het begint bij het leren omdenken. Maar wat is omdenken? Omdenken is denken in termen van mogelijkheden en niet van problemen. Het is een manier van denken waarbij je kijkt naar de werkelijkheid zoals die is, en wat je daar mee zou kunnen. Je gebruikt in feite de energie van het probleem voor iets nieuws. De grondlegger van omdenken is Berthold Gunster, schrijver van onder meer ‘Ja-maar wat als alles lukt’ en ‘Huh?! – de techniek van het omdenken’.

 

Omdenken is een denktechniek die bestaat uit twee stappen:

1. Maak van een probleem een feit (deconstrueren)

Deconstrueren is van het probleem een feit maken. Je neemt een probleem, haalt daar af wat-er-zou-moeten-zijn en houdt dat-wat-er-is over.

2. Kijk naar nieuwe mogelijkheden (construeren)

Construeren is het transformeren van bestaande feiten tot een nieuwe mogelijkheid. Je start met een feit, en kijkt wat je daar mee zou kunnen doen.

 

In verband met de leesbaarheid verwijs ik naar de borderliner als een “zij”. Dit is puur taalkundig gekozen. Het is niet de bedoeling te concluderen dat borderliners altijd vrouwen zijn en dat slachtoffers van borderliners altijd mannen zijn! Er zijn heel wa

Hoe werkt omdenken?

Neem van mij aan dat omdenken echt werkt. Je zult hier echter wel mee aan de slag moeten gaan. Dit komt niet zomaar aanwaaien. Ga je hier intensief mee aan de slag dan dan kan je binnen drie maanden zichtbare resultaten boeken.

In verband met de leesbaarheid verwijs ik naar de borderliner als een “zij”. Dit is puur taalkundig gekozen. Het is niet de bedoeling te concluderen dat borderliners altijd vrouwen zijn en dat slachtoffers van borderliners altijd mannen zijn! Er zijn heel wat vrouwen slachtoffer van een mannelijke borderliners! Alle slachtoffers van borderline m/v zijn hier van harte welkom!

Copyright ©  Alle rechten zijn voorbehouden aan de maker van deze website: Choosewise.nl.