Relatieslachtoffer

Een slachtoffer is een persoon die een schokkende gebeurtenis heeft meegemaakt, daarvan getuige is geweest of erover gehoord heeft en daarop met een intens gevoel van machteloosheid en intense angst heeft gereageerd. Dit zijn ervaringen die iemand meemaakt en die buiten de gebruikelijke menselijke ervaringen vallen. Het gaat om normale reacties op een abnormale gebeurtenis waarbij de eigen beleving van het slachtoffer voornamelijk de impact van de gebeurtenis bepaalt.

Er zijn verschillende soorten slachtoffers. Bijvoorbeeld: “Iemand die betrokken is geweest bij een aanrijding en daarbij lichamelijk of psychische letsel heeft opgelopen, al dan niet met de dood tot gevolg is een verkeersslachtoffer.”

Of een slachtoffer in het strafrecht is de benadeelde partij. Een persoon die verklaart schade, materieel, lichamelijke en psychische schade, te hebben geleden door een misdrijf. Zij worden vaak bijgestaan door bureau slachtofferhulp. Meestal nadat zij aangifte hebben gedaan bij de politie.

In ons land lijkt de dader vaak het grootste slachtoffer!!”

Een aantal voorbeelden van slachtoffers van misdrijven zijn: zedenslachtoffer, geweldsslachtoffer,  criminaliteitsslachtoffer, slachtoffers van diefstal en oplichting, slachtoffers van prostitutie en pedoseksuelen. Dit zijn een aantal slachtoffers, maar slachtoffers zijn er in vele maten en vele soorten.

Maar je hebt ook andere soorten slachtoffers, slachtoffers die nog niet in de  wet zijn vastgelegd. Zoals slachtoffers van pesterijen , of waar ChooseWise over gaat: “relatieslachtoffer”.

Je kunt zelf bepalen in welke mate alles wat jou door anderen wordt aangedaan, jou wezenlijk zal raken. Ik zet hier wel een maar bij……..Als je slachtoffer bent of pas bent geweest dan heb je tijd nodig  om hetgeen dat jou is aangedaan te kunnen en mogen verwerken. Niet iedereen is even sterk of heeft dezelfde karaktereigenschappen. Iedereen verwerkt een incident of gebeurtenis op zijn eigen manier. De een heeft daar langere tijd voor nodig dan de ander. Niet iedereen is even sterk net als Victor Frankl:”you have my body but not my soul”.

“There are three solitions to every problem: accept it, change it or leave it. If you can’t accept it, change it. If you can’t change it, leave it!!”

Relatieslachtoffer

Als je in een relatie zit en je hebt het idee dat je langzaamaan je ware ik, je identiteit ontnomen wordt door je partner, dan kan het zijn dat je partner een persoonlijkheidsstoornis heeft. Je kunt dan denken aan een Borderliner, een narcist of een psychopaat. Wat deze personen met elkaar gemeen hebben is dat zij in eerste instantie heel charmant zijn en aardig, maar in principe zijn het wolven in schaapskleren. Zij geven jou het gevoel dat je de ware bent of hun beste vriendin/vriend, of dat zij de prins op het witte paard zijn. Op deze manier trekken ze jou naar zich toe. En soms op een manier dat  jij  min of meer van hen afhankelijk wordt, zowel geestelijk als fysiek. Het kan zelfs zo erg worden dat jij er min of meer aan onder door dreigt te gaan en in sommige situaties kan het heel tragisch verlopen. Je kunt in een zware depressie komen, wordt heel onzeker, krijgt angsten, paniekaanvallen en slaapstoornissen. Je voelt jezelf wegvloeien. Je herkent jezelf niet meer. Soms zie je dat je vrienden/vriendinnen wegvallen omdat je partner daar mede zorg voor draagt. Soms bepaalt je partner namelijk met wie jij nog contact mag hebben en met wie juist niet. Voor een groot gedeelte bepalen zij jou leven, je wordt van hen afhankelijk. En soms zie je ook dat zij jou stelen. Jou specifieke kenmerken. Eigenschappen die zij missen, niet hebben, tekortkomen nemen zij van jou over als zijnde van hen. Hun tekortkomingen krijg jij vervolgens weer in jou schoenen geschoven. Bent u geestelijk en lichamelijk gesloopt en bent u niet meer instaat om eigen keuzes te maken? Vraagt u zich af hoe het zover heeft kunnen komen?

Wilt u loskomen van een negatieve relatie of bent u relatieverslaafde, in een mooi woord omschreven:” Codependency”.

Als je denkt dat de ander je gaat redden of dat het allemaal vanzelf weer goed komt:” Dan kunt je nog heel lang wachten, het komt niet goed”.

Als je dit herkent dan ben je waarschijnlijk slachtoffer geworden in de relatie:”een relatieslachtoffer”. Hieronder omschrijf ik de drie belangrijkste relatieslachtoffers. Die van de Borderliner, de Narcist en die van de psychopaat, alsook waarom ik!!!!!

Copyright © Alle rechten zijn voorbehouden aan de maker van deze website: Choosewise.nl.