Bijzondere curator

Benoeming bijzondere curator Op grond van artikel 1:250 van het Burgerlijk wetboek is de rechter bevoegd om een bijzondere curator te benoemen indien hij dit in het belang van de minderjarige acht of op verzoek van een belanghebbende of ambtshalve. Een bijzondere curator vertegenwoordigt minderjarigen wanneer de belangen van de met het gezag belaste ouder(s)…Read More