Contactverbod voor gezinsmanager Jeugdbescherming

Een gezinsmanager van Jeugdbescherming overtrad allerlei regels, tot schrik van de gezinnen die zij had begeleid.

Gecertificeerde instelling

Uithuisplaatsing wel uitgesproken maar met een duidelijke opdracht naar de gi, gecertificeerde instelling in deze de gezinsmanager, toe omtrent het perspectief van de minderjarige.

Algemene informatie mishandeling, seksueel  misbruik, aangifte, melding, hulpverlenende instanties.

Wanneer er sprake is van mishandeling, seksueel ┬ámisbruik en/of verwaarlozing vind ik persoonlijk dat er aangifte en melding gedaan moet worden door eender wie. Echter komt hier heel veel bij kijken en is dit een best complexe materie en zeker in complexe echtscheidingszaken. Het zou fijn zijn als er gekeken wordt naar: Daar waar het…Read More

smaad en laster

Smaad en Laster Onrechtmatige daad: smaad en laster Smaad en laster zijn begrippen die afkomstig zijn uit het Wetboek van Strafrecht. Het zijn misdrijven waarop boetes en zelfs celstraffen staan, alhoewel er in Nederland zelden iemand achter de tralies beland voor smaad of laster. Het zijn dus geen civielrechtelijke, maar strafrechtelijke termen.