Opvoedingsvaardigheden onvoldoende onderzocht

  Jeugdbescherming heeft opvoedingsvaardigheden van een moeder na de uithuisplaatsing van haar kinderen onvoldoende onderzocht. Hof acht dit zeer zorgelijk en onbegrijpelijk en wijst zelf een deskundige aan om onderzoek te verrichten.

Algemene informatie mishandeling, seksueel  misbruik, aangifte, melding, hulpverlenende instanties.

Wanneer er sprake is van mishandeling, seksueel  misbruik en/of verwaarlozing vind ik persoonlijk dat er aangifte en melding gedaan moet worden door eender wie. Echter komt hier heel veel bij kijken en is dit een best complexe materie en zeker in complexe echtscheidingszaken. Het zou fijn zijn als er gekeken wordt naar: Daar waar het…Read More

Vroegsignalering bij kindermishandeling

De kinderopvang is bij uitstek een plek waar vroegsignalering plaats kan vinden. Medewerkers in de kinderopvang nemen steeds meer de rol van preventiepartner op zich. Om goed te kunnen signaleren en vermoedens van kindermishandeling te bespreken, hebben pedagogisch medewerkers extra scholing en coaching on the job nodig, zo vertelden medewerkers van SKA kinderopvang  (regio Amersfoort).  

Iedereen is daar bang

De 20-jarige Surhayni de Roon woonde twee jaar in een van de opvanghuizen van Melius Zorg, die onder vuur liggen. Tot ze op straat werd gezet en haar kindje kwijtraakte. ,,Ik zit mijn hele leven al in de jeugdzorg.”

Bewandel je eigen pad

  Tip en let op!! Machtiging uithuisplaatsing afgewezen.

Louis over ontvoering, het doen van aangifte, rechters, Jeugdzorg én het maken van gespreksopnamen!

Louis over ontvoering, het doen van aangifte, rechters, Jeugdzorg én het maken van gespreksopnamen!     Louis vertelt over wat hem, zijn zoon en zijn vrouw is overkomen. Tevens maakt Louis ook nog eens duidelijk waarom het zo belangrijk is om gesprekken met medewerkers van instantie’s, de politie, Jeugdzorg, burgemeesters enz. enz. middels audio, telefoon/memorecorder…Read More