Algemene informatie mishandeling, seksueel  misbruik, aangifte, melding, hulpverlenende instanties.

Wanneer er sprake is van mishandeling, seksueel  misbruik en/of verwaarlozing vind ik persoonlijk dat er aangifte en melding gedaan moet worden door eender wie. Echter komt hier heel veel bij kijken en is dit een best complexe materie en zeker in complexe echtscheidingszaken. Het zou fijn zijn als er gekeken wordt naar: Daar waar het…Read More

Vroegsignalering bij kindermishandeling

De kinderopvang is bij uitstek een plek waar vroegsignalering plaats kan vinden. Medewerkers in de kinderopvang nemen steeds meer de rol van preventiepartner op zich. Om goed te kunnen signaleren en vermoedens van kindermishandeling te bespreken, hebben pedagogisch medewerkers extra scholing en coaching on the job nodig, zo vertelden medewerkers van SKA kinderopvang  (regio Amersfoort).  

Geweld in de relatie; na de eerste klap vertrek je toch meteen?

Zou je denken. Het kostte journalist Olivia (pseudoniem) jaren om zich uit een gewelddadige relatie te worstelen. Amber Heard, Rihanna, Kate Moss, Pamela Anderson, Whitney Houston, Tina Turner en ga zo maar door. Stuk voor stuk vrouwen die slachtoffer werden van geweld binnen een relatie. Ver-van-je-bedshow? Integendeel. In Nederland registreert de politie jaarlijks ruim 65.000…Read More