Bijzondere curator

Benoeming bijzondere curator Op grond van artikel 1:250 van het Burgerlijk wetboek is de rechter bevoegd om een bijzondere curator te benoemen indien hij dit in het belang van de minderjarige acht of op verzoek van een belanghebbende of ambtshalve. Een bijzondere curator vertegenwoordigt minderjarigen wanneer de belangen van de met het gezag belaste ouder(s)…Read More

Gecertificeerde instelling

Uithuisplaatsing wel uitgesproken maar met een duidelijke opdracht naar de gi, gecertificeerde instelling in deze de gezinsmanager, toe omtrent het perspectief van de minderjarige.

Artikel 15 verordening Brussel II BIS

Artikel 15 Verwijzing naar een gerecht dat beter in staat is de zaak te behandelen

Dwangsom bij niet nakoming omgangsregeling

  Het gebeurt niet vaak, maar het Hof in Den Haag heeft aan een moeder indien zij de omgangsregeling niet opvolgt, zij een dwangsom moet betalen aan de vader bij niet nakoming van de omgangsregeling/bezoekregeling. De omgangsregeling tussen de vader en het kind was eerder door de rechtbank uitgesproken en dient nagekomen  te worden.  

Opvoedingsvaardigheden onvoldoende onderzocht

  Jeugdbescherming heeft opvoedingsvaardigheden van een moeder na de uithuisplaatsing van haar kinderen onvoldoende onderzocht. Hof acht dit zeer zorgelijk en onbegrijpelijk en wijst zelf een deskundige aan om onderzoek te verrichten.

Echtscheidingsstrijd en de gevolgen

Echtscheidingsstrijd en de gevolgen daarvan voor de kinderen.

Bewandel je eigen pad

  Tip en let op!! Machtiging uithuisplaatsing afgewezen.