Vroegsignalering bij kindermishandeling

De kinderopvang is bij uitstek een plek waar vroegsignalering plaats kan vinden. Medewerkers in de kinderopvang nemen steeds meer de rol van preventiepartner op zich. Om goed te kunnen signaleren en vermoedens van kindermishandeling te bespreken, hebben pedagogisch medewerkers extra scholing en coaching on the job nodig, zo vertelden medewerkers van SKA kinderopvang  (regio Amersfoort).